41-56-H/01 Lesní mechanizátor

Lesní mechanizátor

Tříletý studijní obor zakončený závěrečnou zkouškou, absolvent získá výuční list v oboru mechanizátor
lesní výroby. Výuka je zaměřena na získání dovedností při všech typech prací v lese, především absolvent
získá oprávnění pracovat s motorovou pilou, přibližovat dříví z lesních porostů univerzálními nebo
speciálními lesnickými kolovými traktory, pracovat s hydraulickou rukou a další. Praktické dovednosti jsou
rozvíjeny na základě teoretických znalostí v základních lesnických disciplínách, významnou složkou je i v
tomto oboru ekologická výchova. Součástí je řidičské oprávnění skupiny T. Žáci mohou získat lovecký
lístek a zbrojní průkaz (myslivost – volitelný předmět). Uplatnění absolventů je především u soukromých
firem, ale také mohou pokračovat ve studiu v oboru „Lesnictví“ s maturitní zkouškou.
Cílem školy je zatraktivnění tohoto typu vzdělání, udržet výuku tradičních technologií v těžbě a
soustřeďování dříví, ale pozornost zaměřit také na nové technologie v těžbě a přibližování dříví, především
harvestorové technologie.
V rámci odborné přípravy mohou žáci získat celou řadu kvalifikačních osvědčení. Jedná se především o
osvědčení pro práci s řetězovou pilou, křovinořezem, drobnou zahradní a školkařskou mechanizací.
V poslední ročníku studia mohou získat osvědčení pro práci s chemickými prostředky při ošetřování rostlin. 

Projekt podporují: