78-42-M/04 Zdravotnické lyceum

Zdravotnické lyceum

Vzdělávací program je založen na širším všeobecně vzdělávacím základě, se zastoupením všech všeobecně vzdělávacích předmětů obvyklých u lyceálních oborů (český jazyk a literatura, dva cizí jazyky, dějepis, občanská nauka, matematika, tělesná výchova, ekonomika, informační a komunikační technologie), avšak s rozšířenou výukou těch předmětů, jejichž hlubší znalost je požadovaným předpokladem pro další navazující vysokoškolské nebo vyšší odborné studium zdravotnického zaměření. Jde především o přírodovědné předměty biologie, chemie a fyzika, které jsou zařazeny v daleko větším rozsahu, než je tomu ve standardních středoškolských zdravotnických oborech i jako základ v gymnaziálním vzdělávání. Součástí vzdělávacího obsahu jsou i předměty aplikačního charakteru, které rozšiřují znalosti všeobecně vzdělávacích předmětů o učivo související s budoucím studijním zaměřením.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů LYC - LYCEA
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 53,8% (80) 38,7% (56,4) 31,9% (88,5%) 49,6% (3,8%)
2016 - - - -
Německý jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 50% (70,0) 33,3% (60,9) 100% (100%) 100% (0%)
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 60,9% (67) 54,7% (53,3) 74,2% (96,7%) 100% (0%)
2018 - - - -
2017 69,0% (69) 61,2% (60,3) 45,7% (92,6%) 48,1% (3,7%)
2016 - - - -
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: