63-41-M/02 Obchodní akademie

Evropský hospodářský asistent

Jedná se o velmi lukrativní zaměření ve čtyřletém studiu ukončeném maturitou. Absolventi mohou pracovat v orgánech Evropské unie, státní správě a samosprávě, zastupitelských úřadech ČR v zahraničí. Mohou i pokračovat ve studiu na VOŠ a vysokých školách. Podmínkou přijetí je nutnost studovat angličtinu jako první jazyk. Druhý jazyk je němčina nebo francouzština. Studenti získávají kromě obecných znalostí absolventa obchodní akademie i znalosti ze speciálních předmětů zaměřených na problematiku evropské ekonomické integrace. Směrem k evropské integraci je zaměřeno i pojetí výuky jazyků; navíc dva odborné předměty jsou vyučovány v cizím jazyce – Evropská integrace v AJ a Hospodářský zeměpis v AJ. Studenti vykonávají odborné exkurze a stáže v orgánech EU v Bruselu a Štrasburku pod odborným dohledem českých poslanců Evropského parlamentu.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SEK - SOŠ EKONOMICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 68,3% (85,3) 69,1% (49,1) 31,7% (92,3%) 17,9% (3,8%)
2019 30,7% (80) 21,1% (36,5) 41,2% (88,5%) 45,6% (7,7%)
2018 62,7% (77,9) 57,6% (47,3) 42,4% (85,1%) 30,5% (14,9%)
2017 17,5% (0) 17,5% (0) 13,3% (62,5%) 9,2% (37,5%)
2016 79,7% (86,3) 64,2% (63,3) 39,0% (83,8%) 38,2% (13,8%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 87,1% (56) 90,3% (47,5) 100% (100%) 100% (0%)
2019 84,2% (56) 86,8% (43,4) 100% (100%) 100% (0%)
2018 57,6% (38) 63,6% (34,6) 57,6% (60%) 57,6% (10%)
2017 81,0% (50) 89,7% (50,5) 60,3% (61,9%) 5,2% (38,1%)
2016 57,1% (44) 74,6% (45,5) 85,7% (84,6%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 76% (62) 71,2% (44,5) 59,2% (86,0%) 20,8% (3,5%)
2019 44,4% (58) 42,9% (38,9) 56,3% (84,6%) 51,6% (6,2%)
2018 67,8% (62) 45,8% (37,9) 34,7% (73,7%) 33,1% (14,0%)
2017 82,1% (66) 79,7% (57,1) 15,4% (59,7%) 8,1% (37,7%)
2016 69,1% (66) 71,5% (54,4) 52,8% (85,1%) 43,9% (11,7%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: