31-43-M/01 Oděvnictví

Oděvní a interiérový design

Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Délka a forma studia: 4 roky, denní studium

Video – Spot k oboru

Uplatnění absolventa

 • Konstruktér, modelář, technolog
 • Oděvní a textilní designér
 • Obsluha CAD programu
 • Kontrolor kvality výroby
 • Manažer prodeje oděvních a interiérových výrobků
 • Řízení výroby oděvů
 • Módní poradenství
 • Návrhář interiérů

Absolvent umí

 • navrhnout a konstruovat oděvy včetně jejich modelových úprav
 • zvolit vhodný oděvní materiál a technologický postup při výrobě konkrétního oděvního výrobku
 • posoudit vlastnosti materiálů a určovat spotřebu materiálu
 • ovládat různé druhy šicích strojů a jejich údržbu
 • kontrolovat kvalitu provedené práce
 • navrhnout design interiéru, zhotovit interiérové doplňky
 • využívat grafické programy v profesní činnosti
 • ovládat ekonomické činnosti související s podnikáním

  Certifikace

  Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů ST2 - SOŠ TECHNICKÉ 2
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 16,2% (53,2) 13,2% (16,8) 69,1% (83,3%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 48,6% (56) 48,6% (37,6) 58,3% (71,4%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: