69-41-L/01 Kosmetické služby

Kosmetické služby

Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Délka a forma studia: 4 roky, denní studium

Video – Spot k oboru

Uplatnění absolventa

 • Kosmetička
 • Pedikérka a manikérka
 • Nehtová designérka
 • Vizážistka
 • Poradce
 • Obchodní zástupce kosmetických produktů a pomůcek
 • Asistentka prodej v kosmetických firmách

Absolvent umí

 • připravit pracoviště, zvolit a připravit potřebné nástroje, pomůcky a kosmetické přípravky vzhledem k volbě pracovních postupů
 • určit aktuální stav pleti a v souladu s tím zvolit vhodný způsob kosmetického ošetření
 • určit kožní choroby vyskytující se na obličeji, rukou a nohou
 • provádět povrchové čištění pleti, napářku, hluboké čištění pleti, kosmetickou masáž obličeje, krku a dekoltu
 • aplikovat masky a zábaly
 • provádět ošetření rukou a nohou
 • líčit v souladu s moderními trendy
 • poskytovat poradenskou službu k používání kosmetických přípravků dle typu pleti, věku a zaměstnání zákazníka včetně prodeje kosmetických přípravků
 • pracovat s počítačovým programem při diagnóze pleti
 • ovládat administrativní a ekonomickou činnost související s provozem firmy

 

Certifikace

Dokladem o dosaženém stupni vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů UOS - SOU NETECHNICKÉ (OSTATNÍ)
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 33,0% (63,2) 18,7% (16,0) 18,7% (73,7%) 100% (0%)
2019 54,0% (69,5) 62,1% (28,2) 70,1% (82,6%) 71,3% (4,3%)
2018 30,9% (53,7) 38,3% (23,3) 46,8% (68,2%) 77,7% (4,5%)
2017 35,0% (53,7) 37,9% (29,3) 62,1% (70,6%) 76,7% (11,8%)
2016 39,3% (55,8) 38,3% (28,5) 50,5% (66,7%) 63,6% (11,1%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 21,5% (41) 19,4% (16,0) 17,2% (40,9%) 100% (0%)
2019 33,0% (46) 33,9% (21,2) 48,2% (60%) 75% (4%)
2018 58,6% (52) 49,5% (25,4) 50,5% (60%) 69,7% (8%)
2017 67,3% (55) 49,1% (36,8) 50,9% (60%) 50% (20%)
2016 51,8% (52) 55,3% (34,2) 96,5% (85,7%) 72,8% (9,5%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: