64-41-L/51 Podnikání

Podnikatel

PODNIKÁNÍ – DENNÍ STUDIUM

Název ŠVP: Podnikatel

Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Délka a forma studia: 2 roky, denní studium

Uplatnění absolventa

 • Finanční referent
 • Asistent
 • Sekretář
 • Obchodní zástupce
 • Referent ve státní správě
 • OSVČ

Absolvent umí

 • vést podnikovou administrativu a vyhotovovat písemnosti v normalizované úpravě
 • uplatňovat obchodní přístup při jednání s klienty a obchodními partnery
 • vhodným způsobem reprezentovat firmu a spoluvytvářet image firmy na veřejnosti
 • sepsat běžné smlouvy a žádosti
 • vést účetnictví, účetní a daňovou legislativu na úrovni potřebné pro případnou samostatnou podnikatelskou činnost

 

          Certifikace

           Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce.

 

31.1.2019
Kategorie: Obory

PODNIKÁNÍ – DÁLKOVÉ STUDIUM

Název ŠVP: Podnikatel

Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Délka a forma studia: 3 roky, dálkové studium

Uplatnění absolventa

 • Finanční referent
 • Asistent
 • Sekretář
 • Obchodní zástupce
 • Referent ve státní správě
 • OSVČ

Absolvent umí

 • vést podnikovou administrativu a vyhotovovat písemnosti v normalizované úpravě
 • uplatňovat obchodní přístup při jednání s klienty a obchodními partnery
 • vhodným způsobem reprezentovat firmu a spoluvytvářet image firmy na veřejnosti
 • sepsat běžné smlouvy a žádosti
 • vést účetnictví, účetní a daňovou legislativu na úrovni potřebné pro případnou samostatnou podnikatelskou činnost

  Certifikace

  Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů NOS - NÁSTAVBY NETECHNICKÉ (OSTATNÍ)
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 33,5% (53,2) 42,0% (18,6) 26,1% (62,1%) 29,3% (6,9%)
2019 35,3% (57,9) 51,8% (21,0) 43,5% (61,8%) 72,4% (8,8%)
2018 54,2% (57,4) 58,5% (23,3) 75,9% (72,7%) 82,1% (9,1%)
2017 47,9% (52,6) 47,0% (24,6) 47,5% (55,6%) 37,4% (27,8%)
2016 44,2% (53,7) 41,0% (24,0) 59,4% (57,1%) 83,9% (7,1%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 70,6% (43) 75,3% (25,8) 84,7% (75%) 100% (0%)
2018 - - - -
2017 46,5% (24) 26,3% (8,6) 63,2% (25%) 100% (0%)
2016 - - - -
Německý jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 62,1% (55,8) 65,5% (43,8) 65,5% (50%) 41,4% (25%)
2018 - - - -
2017 10,3% (34,7) 5,1% (5,9) 7,7% (0%) 51,3% (25%)
2016 39,7% (43,7) 54,4% (24,0) 67,6% (50%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 55,9% (46) 56,4% (21,7) 38,7% (48,4%) 27,5% (6,5%)
2019 58,1% (50) 60,3% (26,6) 68,4% (60%) 73,5% (11,1%)
2018 71,7% (54) 60,3% (25,9) 77,6% (70%) 81,0% (7,5%)
2017 75,7% (52) 59,7% (32,7) 49,8% (51,9%) 39,9% (25,9%)
2016 61,4% (52) 53,5% (31,7) 79,1% (66,7%) 82,3% (9,5%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: