53-41-M/03 Praktická sestra

Praktická sestra

Ve školním roce 2021/2022 budeme otevírat dvě třídy čtyřletého maturitního oboru Praktická sestra (53-41-M/03). Studium je určeno pro dívky i chlapce. Do kritérií přijímacího řízení bude zahrnuto: prospěch ze ZŠ (8. a 9. třída), body za úspěchy v soutěžích a kroužcích na ZŠ, lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti ke zvolenému oboru, písemné přijímací zkoušky dle platné legislativy (matematika, český jazyk). Aktuální informace budou včas zveřejněny na webových stránkách školy.

Absolventi našeho studia získají středoškolské vzdělání a kvalifikaci střední zdravotnický pracovník. Absolventi jsou zaměstnáni ve zdravotnických a sociálních zařízeních nebo mohou dále studovat na vyšších odborných a vysokých školách.

Projekt podporují: