64-41-L/51 Podnikání

Podnikání

Nástavbové studium navazuje na vyučení ve tříletém učebním oboru s výučním listem. Po jeho úspěšném absolvování a zvládnutí maturitní zkoušky student obdrží maturitní vysvědčení.

 

Pro více informací navštivte naše webové stránky: http://spssou-pe.cz

Výsledky státních maturit za skupinu oborů NOS - NÁSTAVBY NETECHNICKÉ (OSTATNÍ)
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 32,4% (52,1) 46,3% (20,4) 34,0% (66,7%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 32,5% (49,5) 52,8% (22,0) 52,4% (57,1%) 39,2% (28,6%)
2017 21,9% (42,6) 21,0% (11,1) 12,3% (25%) 12,8% (50%)
2016 59,0% (59,0) 30,0% (18,0) 53,0% (50%) 22,1% (50%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 51,4% (24) 43,8% (12,6) 36,2% (0%) 6,7% (66,7%)
2017 - - - -
2016 49,3% (25) 49,3% (14,2) 37,3% (11,1%) 34,5% (33,3%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 65,7% (48) 68,6% (25,6) 65,7% (62,5%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 71,7% (54) 45,6% (21,2) 13,1% (30,8%) 12,2% (46,2%)
2017 7,0% (38) 8,6% (21,8) 7,0% (20%) 31,3% (30%)
2016 37,8% (48) 30,7% (24,8) 23,6% (37,5%) 18,5% (43,8%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: