škola | Pelhřimov (okres Pelhřimov)

Střední průmyslová škola a střední odborné učiliště Pelhřimov

Střední průmyslová škola s Střední odborné učiliště Pelhřimov vznikla rozhodnutím Kraje Vysočina o sloučení příspěvkových organizací dnem  1. 1. 2013 sloučením stávajících škol:

  • Střední průmyslová škola Pelhřimov
  • Střední odborné učiliště Pelhřimov
  • Střední škola Kamenice nad Lipou 

Cílem sloučení bylo vytvoření silného vzdělávacího subjektu, do budoucna stabilnějšího a odolnějšího vůči nepříznivému demografickému vývoji, při současném zachování pestré škály oborové nabídky současných škol.

Sloučená škola představuje jednu z páteřních škol, centrum odborného vzdělávání, kde její vznik přispěje k zefektivnění sítě středních škol v kraji.

Pro stávající žáky i zájemce o studium IT, strojírenských, dopravních, elektro, dřevařských, zemědělských oborů a oborů služeb, sloučení škol neznamená žádnou radikální změnu – oborová nabídka zůstává zachována. Všem žákům a zájemcům se otevírají nové možnosti v lepší prostupnosti mezi obory v rámci jednoho subjektu, v šanci na lepší vybavenost nejmodernějšími technologiemi a lepší provázanost studia s praxí, spočívající v efektivnější spolupráci školy s partnery – významnými zaměstnavateli v regionu i vysokými školami.

Škola si zachovává všechny objekty původních škol, svá pracoviště identifikovatelná adresou umístění: pracoviště Friedova 1469, pracoviště Růžová 34, pracoviště Křemešnická 298 a pracoviště Kamenice nad Lipou. Škola usiluje o produktivní vzdělání orientované na výkonnost, adaptabilitu a dobrou přípravu absolventů pro praxi i další studium na vysokých školách. Strategickou vizí školy je politika kvality vzdělávání.

„Odbornost má budoucnost.“

Obory

V detailu maturitních oborů najdete výsledky školy u státních maturit za posledních 5 let. (zdroj: https://vysledky.cermat.cz)

18-20-M/01 - Informační technologie
(ŠVP: Informační technologie)
23-41-M/01 - Strojírenství
(ŠVP: Strojírenství)
23-45-M/01 - Dopravní prostředky
(ŠVP: Silniční doprava)
26-41-L/01 - Mechanik elektrotechnik
(ŠVP: Mechanik elektrotechnik)
31-43-L/01 - Oděvní technik
(ŠVP: Oděvní technik)
23-45-L/51 - Mechanik seřizovač
(ŠVP: Mechanik seřizovač)
64-41-L/51 - Podnikání
(ŠVP: Podnikání)
23-51-H/01 - Strojní mechanik
(ŠVP: Strojní mechanik)
23-56-H/01 - Obráběč kovů
(ŠVP: Obráběč kovů)
23-68-H/01 - Mechanik opravář motorových vozidel
(ŠVP: Mechanik opravář motorových vozidel)
26-51-H/01 - Elektrikář
(ŠVP: Elektrikář)
31-58-H/01 - Krejčí
(ŠVP: Krejčí)
41-51-E/01 - Zemědělské práce
(ŠVP: Zemědělec - farmář )
41-55-H/01 - Opravář zemědělských strojů
(ŠVP: Opravář zemědělských strojů)
66-51-H/01 - Prodavač
(ŠVP: Prodavač)
69-51-H/01 - Kadeřník
(ŠVP: Kadeřník)

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2019 0.5 2. místo - krajské kolo Atletika - Středoškolský atletický pohár - kat. V. - CH
11. místo - ústřední kolo Celostátní matematická soutěž žáků SOŠ kategorie VII
2018 1 3. místo - ústřední kolo Soutěžní přehlídka stavebních řemesel (SUSO) - obor truhlář

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
15. 9. 2014 - 15. 9. 2014
22. 11. 2011 - 1. 12. 2011
23. 2. 2007 - 27. 2. 2007
16. 2. 2004 - 20. 2. 2004
19. 4. 2001 - 27. 4. 2001
Projekt podporují: