41-51-E/01 Zemědělské práce

Zemědělec - farmář

Absolvent se uplatní v zemědělské prvovýrobě a službách pro zemědělství, zejména v povoláních zemědělec-farmář a chovatel zvířat. Vykonává činnosti související s pěstováním rostlin a chovem zvířat, uplatňuje se při obsluze a údržbě zemědělské techniky.

 

Pro více informací navštivte naše webové stránky: http://spssou-pe.cz

Projekt podporují: