23-51-H/01 Strojní mechanik

Strojní mechanik

Obor je zaměřený na znalosti a praktické dovednosti v oblastech ručního a strojního obrábění kovových součástí, plastů, montáže a opravu stroj. zařízení, svařovaných konstrukcí, prací s mechanizovaným nářadím, povrchové úpravy, montáže atd.

 

Pro více informací navštivte naše webové stránky: http://spssou-pe.cz

Projekt podporují: