82-41-M/05 Grafický design

Grafický design

Charakteristika

Absolvent studijního oboru je připraven pro výkon odborných činností v široké oblasti propagační tvorby. Činnosti, pro které jsou absolventi připravováni, jsou orientovány podle odborné profilace jednak na tvorbu v oblasti propagační grafiky, jednak na ucelená řešení propagačních a výstavních akcí, jednak na řešení grafického designu tiskovin, jednak na ucelená řešení výkladového prostoru včetně funkčního a estetického uspořádání prodejen, jednak na tvorbu v oblasti vědecké kresby a ilustrace. Pro výkon uvedených činností jsou vytvářeny předpoklady všeobecným i odborným vzděláváním žáků, rozvojem jejich estetického cítění, výtvarného myšlení a vyjadřování.

Odborná složka profilu absolventa je charakterizována schopností aplikovat na konkrétní případy získané vědomosti a dovednosti, které umožní absolventu v krátkém čase se kvalifikovaně uplatnit v oblasti výkonu činností.

Kritéria přijímacího řízení
• přihláška do 30. 11. 2020
• talentové zkoušky
• prospěch za 8. ročník základní školy
• další skutečnosti (účast v soutěžích, olympiádách)
• ukončené základní vzdělání

Uplatnění absolventa
• návrhy grafického designu tiskovin, transparentů
• tvorba marketingových kampaní, promo akcí
• návrhy výstavních a veletržních expozic
• práce v nakladatelstvích a v reklamních agenturách

Dosažený stupeň vzdělání
• střední vzdělání s maturitou

Délka a forma vzdělávání: čtyřleté denní

Učební plán

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SUM - SOŠ UMĚLECKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 22,7% (73,7) 14,7% (31,5) 100% (100%) 100% (0%)
2019 68,3% (86,3) 56,7% (42,4) 83,3% (94,1%) 100% (0%)
2018 73,2% (80,5) 67,6% (46,9) 54,9% (82,4%) 63,4% (5,9%)
2017 11,6% (0) 11,6% (0) 15,9% (58,3%) 52,2% (8,3%)
2016 4,6% (51,1) 12,3% (30,2) 15,4% (61,5%) 9,2% (38,5%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 33,3% (16) 33,3% (13,4) 33,3% (12,5%) 100% (0%)
2017 - - - -
2016 - - - -
Německý jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 100% (47,4) 100% (45,0) 100% (40%) 50% (40%)
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 32% (52) 34,7% (28,7) 24% (70%) 100% (0%)
2019 60,5% (58) 36,8% (35,5) 57,9% (82,6%) 44,7% (8,7%)
2018 26,8% (54) 29,6% (30,5) 77,5% (84%) 76,1% (4%)
2017 18,8% (52) 14,5% (35,2) 18,8% (64,3%) 62,3% (7,1%)
2016 1,5% (42) 30,8% (27,8) 1,5% (29,4%) 10,8% (35,3%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: