66-51-H/01 Prodavač

Prodavač

Kritéria přijímacího řízení
• přihláška do 1. 3. 2021
• prospěch za poslední dva ročníky základní školy
• další skutečnosti (účast v soutěžích, olympiádách)
• ukončené základní vzdělání

Prodavač

Uplatnění absolventa
• prodavač nebo pokladník v obchodě
• referent zásobování
• samostatné podnikání ve sféře obchodu

Dosažený stupeň vzdělání
• střední vzdělání s výučním listem

Délka a forma vzdělávání: tříleté denní

Učební plán

Prodavač - učební plán

Projekt podporují: