31-59-E/01 Šití oděvů

Šití oděvů

Kritéria přijímacího řízení
• přihláška do 1. 3. 2021
• prospěch za poslední dva ročníky základní školy
• další skutečnosti (účast v soutěžích, olympiádách)

Šití oděvů

Uplatnění absolventa
• výroba oděvů a kusových výrobků ve velkých, středně velkých a malých oděvních firmách
• výroba jiných jednoduchých oděvních výrobků, popřípadě jiných šitých výrobků a při opravách oděvů.

Dosažený stupeň vzdělání
• střední vzdělání s výučním listem

Délka a forma vzdělávání: tříleté denní

Učební plán

Šití oděvů - učební plán

Projekt podporují: