68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost

Veřejnoprávní ochrana

Vyhráváme celostátní soutěže v Právo, Střelecká příprava, jsme dobří i v soutěžích z Anglického jazyka.

Naše škola má nejširší nabídku odborných předmětů pro obor vzdělání Bezpečnostně právní činnost, to zaručuje našim absolventům vysokou uplatnitelnost na trhu práce. 

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHU - SOŠ HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 68,9% (77,9) 53,0% (31,4) 65,9% (93,8%) 100% (0%)
2019 53,3% (73,7) 63,0% (33,5) 74,1% (91,7%) 54,1% (8,3%)
2018 53,6% (66,9) 47,1% (30,6) 53,6% (76,9%) 60,1% (7,7%)
2017 24% (50,5) 22% (22,2) 34,7% (67,7%) 70% (6,5%)
2016 58,1% (67,4) 48,6% (39,0) 63,5% (82,1%) 72,3% (3,6%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 39,6% (28) 37,5% (15,4) 37,5% (25%) 31,3% (25%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 84,8% (62) 79,9% (41,8) 65,9% (81,3%) 100% (0%)
2019 49,7% (57) 49,0% (36,2) 54,1% (76,5%) 53,5% (9,8%)
2018 55,4% (56) 51,6% (32,8) 75,8% (82,8%) 52,9% (10,3%)
2017 39,0% (54) 25,3% (37,4) 59,1% (78,1%) 73,4% (6,3%)
2016 75,3% (64) 16,7% (0) 68,7% (84,8%) 64% (6,1%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: