škola | Třebechovice p. Orebem (okres Hradec Králové)

TRIVIS - SŠV Třebechovice pod Orebem, s. r. o

Jsme škola, která tě bude bavit. Vyučujeme kromě všeobecně vzdělávacích předmětů zajímavé odborné předměty jako Kriminalistika, Integrovaný záchranný systém, Bezpečnostní činnost, Právo, Sebeobrana, Střelecká příprava a další.  Čekají na Vás modelové situace, ohledání místa činu, zajišťování stop, taktika zákroků pro pachateli, přežití v terénu. Naučíš se prakticky využít znalostí z práva a sebeobrany v běžném životě, střílet z krátké a dlouhé střelné zbraně, absolvuješ odbornou praxi u Policie ČR. K naší škole patří i netradišní sportovní kurzy a projektové dny.
Co uvidíš? Činnost Zásahové jednotky PČR,  ukázky činnosti policejních psovodů, IZS, zajímavé přednášky odborníků z praxe. Výuka jazyků a některých dalších předmětů v  menších skupinách. 
Vysoká úroveň získaných znalostí Ti umožní po maturitě  studovat na VŠ  se specializací na práva, sociální patologii a prevenci, ochranu obyvatelstva nebo začít pracovat u Policie ČR, dalších bezpečnostních sborů, Armády ČR, složek IZS, na referátech krizového řízení příslušných úřadů atd.

 

 

Obory

V detailu maturitních oborů najdete výsledky školy u státních maturit za posledních 5 let. (zdroj: https://vysledky.cermat.cz)

68-42-M/01 - Bezpečnostně právní činnost
(ŠVP: Veřejnoprávní ochrana)

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
12. 5. 2014 - 14. 5. 2014
24. 1. 2011 - 26. 1. 2011
23. 5. 2007 - 25. 5. 2007
Projekt podporují: