28-44-M/01 Aplikovaná chemie

Farmaceutická technologie

Žáci tohoto oboru získají široké znalosti v oblasti chemie a farmakologie, v laboratořích i v provozech. Uplatnění nacházejí ve farmaceutickém a chemickém průmyslu a různých odvětvích zpracovatelského průmyslu s výrazným podílem chemického charakteru, ve výzkumných a servisních organizacích a laboratořích, které se zabývají farmacií, úpravou vody a odpady, chemickými a biochemickými rozbory, monitorováním životního prostředí, kontrolou dodržování hygieny a v referátech státní správy a samosprávy, odpovídajících zaměření vzdělávacího programu. Uplatní se i v dalších příbuzných odvětvích v typových pozicích dispečer, kontrolor jakosti, mistr, normovač, v kontrolních činnostech a v systému řízení jakosti.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů ST1 - SOŠ TECHNICKÉ 1
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 35,3% (85,3) 31,2% (46,0) 100% (100%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 5,5% (62,1) 14,2% (35,8) 100% (100%) 100% (0%)
2017 - - - -
2016 - - - -
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 41,6% (50) 16,8% (0) 100% (100%) 100% (0%)
2019 8,7% (32) 17,4% (0) 9,4% (42,9%) 36,9% (7,1%)
2018 31,1% (40) 37,9% (36,9) 100% (100%) 100% (0%)
2017 - - - -
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 98,2% (71) 17,0% (0) 75% (91,7%) 100% (0%)
2019 37,9% (56) 62,9% (42,2) 77,2% (89,5%) 76,8% (2,6%)
2018 35,7% (56) 28,6% (32,1) 81,5% (88,9%) 100% (0%)
2017 - - - -
2016 - - - -
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: