63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Obchodně podnikatelská činnost

V průběhu vzdělávání jsou žáci seznamováni s provozem obchodních organizací, škola využívá při výuce nejmodernější technologie. Příprava zahrnuje teoretické vzdělávání (všeobecně vzdělávací a odborné předměty, povinně volitelné  předměty) v úzké vazbě na praxi. V tomto oboru jsou absolventi připraveni pro  výkon ekonomických, obchodně podnikatelských a administrativních činností v podnicích všech právních forem a ostatních organizací.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHP - SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 61,4% (81,1) 56,7% (40,2) 42,1% (91,5%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 82,5% (80) 73,4% (47,5) 78,5% (91,4%) 62,7% (8,6%)
2017 50,3% (70,5) 44,6% (44,6) 61,1% (82,7%) 72,6% (7,7%)
2016 56,1% (73,7) 44,4% (46,9) 75,4% (90,5%) 81,3% (4,8%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 16,7% (18) 22,2% (0) 16,7% (22,2%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 20% (20) 26,7% (15,3) 26,7% (21,1%) 26,7% (31,6%)
2017 - - - -
2016 32,7% (24) 21,2% (9,9) 23,1% (0%) 69,2% (12,5%)
Německý jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 44,4% (54,7) 44,4% (36,4) 33,3% (50%) 55,6% (25%)
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 63,4% (56) 11,6% (0) 69,2% (83,8%) 100% (0%)
2019 68,5% (60) 72,0% (44,7) 67,9% (81,8%) 57,1% (9,1%)
2018 72,6% (60) 78,2% (41,8) 62,0% (76,9%) 46,4% (13,2%)
2017 86,0% (65) 82,1% (53,2) 80,4% (84,2%) 66,5% (8,8%)
2016 69,7% (62) 62,3% (44,6) 75,4% (82,7%) 78,9% (5,8%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: