66-51-H/01 Prodavač

-

Tento tříletý obor vzdělání orientuje vědomosti a dovednosti žáků na celou oblast obchodu s cílem připravit je na povolání tak, aby po vykonání závěrečné zkoušky a získání středního vzdělání s výučním listem mohli samostatně a odpovědně pracovat ve všech typech provozních jednotek.

Výuka je rozdělena na teoretické vyučování (týden) a odborný výcvik (také týden). Úspěšným absolventům  oboru prodavač je také umožněno doplnit si vzdělání  zakončené maturitní zkouškou formou denního nebo dálkového nástavbového studia oboru Podnikání.

Odborný výcvik je zajištěn na moderních pracovištích obchodních firem jako například: Globus ČR, Bauhaus, Baumax, v obchodních firmách v Prioru, v IGY a na dalších pracovištích i mimo České Budějovice.

Projekt podporují: