29-53-H/01 Pekař

-

Obor Pekař je zaměřen na ovládání a řízení technologických procesů při výrobě pekařských výrobků. Absolvent se uplatní v potravinářském sektoru, zejména v pekárenském průmyslu, při výrobě cukrářských výrobků a v obchodních zařízeních zabývajících se výrobou a prodejem chleba a pekařských výrobků.

Odborný výcvik a Stipendijní program PENAM pro absolventy SPŠ, SŠ a SOU

Komu je určen  - absolventům SPŠ/SŠ/SOU oborů pekař, analýza potravin, technologie potravin – zpracování mouky, technologie potravin - mlynářství, apod.
Jak je realizován  - formou tzv. „absolventského příspěvku“ absolventa SŠ potravinářského oboru při nástupu do zaměstnání.
Na jak dlouho  - příspěvek je poskytován v délce až 1 roku a to nad rámec sjednané mzdy

Projekt podporují: