29-51-H/01 Výrobce potravin

Sladovník - pivovarník

Žáky, připravené vykonávat veškeré kvalifikované práce ve sladovnictví a pivovarnictví, včetně služeb pro zákazníky, připravuje obor Sladovník-pivovarník. Po jeho úspěšném dokončení je absolvent připraven řídit výrobu všech druhů sladu, stanovit ukončení jednotlivých fází výroby piva, vést evidenci průběhu kvašení a dokvašování, stáčet pivo, kontrolovat mytí, sanitaci zařízení a výrobních prostorů. Samostatně může kontrolovat množství a jakost suroviny, odebírá vzorky pro laboratorní stanovení kvalitu, sleduje průběh výrobního a pracovního procesu a provádí zásahy pro zabezpečení kvality výroby.

Odborný výcvik zajišťuje BUDĚJOVICKÝ BUDVAR, národní podnik.

Projekt podporují: