53-41-H/01 Ošetřovatel

Ošetřovatel

Ošetřovatel

Učební obor, s nímž se snadno uplatníte v nemocnicích, zdravotnických a sociálních zařízeních, domácí péči, v zařízeních pro seniory, dětských domovech – to vše nejen v České republice, ale i v zahraničí.

Odborná praxe: Praktická výuka je realizována v předmětu Odborný výcvik v celkovém rozsahu 35 hodin týdně (3-12-14). Probíhá ve vybavené odborné učebně a smluvních zdravotnických a sociálních zařízeních. Žáci ošetřují pacienty v rozsahu svých kompetencí, jsou schopni analyzovat jejich měnící se stav a naučí se pracovat v týmu pod odborným dohledem a přímým vedením.

Závěrečná zkouška: Písemná zkouška (Ošetřovatelská péče; tématy jsou odborné kazuistiky)

                                   Praktická zkouška (Odborný výcvik – probíhá ve zdravotnickém

                                   zařízení)

                                   Ústní zkouška (Ošetřovatelská péče, psychologie a komunikace)                                                 

Stupeň dosaženého vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem.                                                 

Další informace a zajímavosti najdete ZDE

Výhody:

- moderně vybavené a prostorné učebny a dílny

- WiFi připojení v celé škole

- příprava na jazykové zkoušky Cambridge English (PET, FCE)

- příprava na získání certifikátu ECDL

- zapojení do mezinárodních (ERASMUS) i lokálních (TALENT management) projektů

– praxe v renomovaných zdravotnických a sociálních zařízeních v regionu

- AHOL SOŠ je fakultní školou VŠB – Technické univerzity Ostrava

– jazykové a poznávací pobyty, sportovní kurzy

– účast v regionálních i celostátních soutěžích

– bohatá mimoškolní činnost

– společenské aktivity: AHOL GALLERY, školní ples, Garden party

 

Projekt podporují: