23-41-M/01 Strojírenství

Počítačová podpora strojírenství, robotika

Absolvent studijního oboru vzdělávacího programu se uplatní především ve středních technic-kohospodářských funkcích v odvětví strojírenství a v příbuzných technických oborech, při zajišťování konstrukční a technologické stránky výrobního procesu, v provozu, v údržbě a provozu strojů a zařízení, obchodně-technických službách, marketingu apod. Příklady pracovních pozic, které mohou absolventi v praxi vykonávat jsou: konstruktér, technolog, programátor NC strojů, mistr, dílenský plánovač, kontrolor jakosti, montážní technik a další. Absolventi studijního oboru strojírenství jsou připraveni i ke studiu technických a ekonomických oborů na VŠ. Tzn. pro studium všech oborů na technických a ekonomických fakultách vysokých škol, ale i ke studiu příbuzných oborů na jiných podobně zaměřených vysokých školách a vyšších odborných školách. Absolvent je schopen zvládnout mluvený a psaný projev v jednom cizím jazyku.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů ST1 - SOŠ TECHNICKÉ 1
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 15,4% (76,3) 18,1% (38,9) 100% (100%) 100% (0%)
2019 61,3% (92,1) 69,6% (59,2) 21,0% (80%) 18,8% (20%)
2018 - - - -
2017 64,7% (83,2) 78,6% (70,4) 100% (100%) 100% (0%)
2016 25,9% (75,8) 42,6% (63,5) 18,5% (70%) 16,2% (30%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 62,0% (57) 61,3% (43,5) 32,8% (75%) 100% (0%)
2019 27,5% (44) 37,6% (31,8) 32,2% (66,7%) 100% (0%)
2018 31,1% (40) 21,1% (28,7) 36,0% (60%) 42,9% (10%)
2017 43,0% (45) 51,7% (42,4) 91,3% (90%) 100% (0%)
2016 62,3% (50) 59,6% (44,6) 8,2% (28,6%) 6,6% (42,9%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 5,4% (47) 20,1% (22,5) 6,7% (56,3%) 100% (0%)
2019 17,4% (52) 15,6% (27,3) 35,3% (76,2%) 25,9% (14,3%)
2018 11,0% (51) 8,4% (22,7) 56,8% (81,8%) 54,6% (9,1%)
2017 12,9% (50) 28,6% (40,6) 60,7% (81,8%) 100% (0%)
2016 63,2% (62) 34,1% (39,3) 10,3% (50%) 7,2% (38,9%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: