škola | Uničov (okres Olomouc)

Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov

Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov

Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov je střední škola s dlouhou historií. Organizace vznikla sloučením původně dvou samostatných středních škol - Střední průmyslové školy a Obchodní akademie, Uničov, Školní 164 se Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm, Uničov, Moravské nám. 681. Obě původní školy mají více než šedesátiletou historii a vždy patřily k významným vzdělávacím institucím v regionu Uničovska.

Teoretická i praktická výuka probíhá ve třech areálech školy. Mezi všemi pracovišti funguje efektivní provázanost. Vybavení jednotlivých areálů je na vysoké technické úrovni a zajišťuje maximální funkčnost objektů. V budovách školy se nacházejí specializované učebny pro jednotlivé obory nebo vyučované předměty, vybavené dataprojektory, počítači nebo dotykovými tabulemi. Škola má vlastní dílenský komplex, jehož součástí je soustružnická hala, svařovna, kovárna, zámečnická a montážní dílna a autodílna. Praktické vyučování našich žáků probíhá také ve smluvních firmách, kam chodí žáci od druhého ročníku na provozní praxi. Součástí školy je rovněž domov mládeže s ubytovací kapacitou 72 lůžek a školní kuchyně s jídelnou.

Co nabízíme

Seznam oborů, které jsou ve škole vyučovány, najdete v přiloženém inzerátu. 

Proč volit naši školu

Všechny obory školy jsou vhodné jak pro chlapce, tak i pro dívky. Absolventi školy mohou pokračovat ve studiu na vysokých nebo vyšších odborných školách, ale většina z nich jde přímo do praxe, neboť jsou to vystudovaní odborníci. Všechny naše studijní i učební obory jsou žádány na trhu práce, a proto absolventi školy nemají problém s přijetím do zaměstnání.

Kromě vyučovaných oborů škola nabízí vstřícný a obětavý pedagogický sbor, mimoškolní a volnočasové aktivity, robotický a modelářský kroužek, soutěže, besedy, exkurze. Součástí studia jsou lyžařské a sportovní kurzy, zahraniční zájezdy, výměnné pobyty studentů, spolupráce s partnerskými školami, získání svářečských a řidičských průkazů.  Spolupracujeme s padesáti firmami Olomouckého kraje, které přijímají naše žáky na odbornou praxi a po ukončení studia mnohým nabízejí pracovní místa.

Motivací pro zájemce o studium může být stipendium vyplácené Olomouckým krajem pro vybrané učební obory.

Naši žáci jsou členy Zastupitelstva mládeže Olomouckého kraje, spolupracují s Městským kulturním zařízením Uničov při organizaci celostátní soutěže mladých autorů Mladá kamera, účastní se celostátních soutěží.

Materiální a technické vybavení školy je v mnoha ohledech nadstandardní – žáci i učitelé mají k dispozici počítače, interaktivní tabule, dataprojektory, pracoviště pro CNC obrábění, specializované učebny a laboratoře, učitelskou a žákovskou knihovnu, konferenční sál, dvě víceúčelová školní hřiště s umělým  i travnatým povrchem, dvě tělocvičny a posilovny.

Slovo na závěr

Pokud vás naše nabídka zaujala, přijďte se k nám podívat na vlastní oči. 

Těšíme se na vás.

 

Obory

V detailu maturitních oborů najdete výsledky školy u státních maturit za posledních 5 let. (zdroj: https://vysledky.cermat.cz)

16-02-M/01 - Průmyslová ekologie
(ŠVP: Průmyslová ekologie)
23-41-M/01 - Strojírenství
(ŠVP: Počítačová podpora strojírenství, robotika)
63-41-M/02 - Obchodní akademie
(ŠVP: A) Zahraniční obchod; B) Bankovnictví)
23-45-L/01 - Mechanik seřizovač
(ŠVP: Mechanik seřizovač)
23-51-H/01 - Strojní mechanik
(ŠVP: Zámečník)
23-56-H/01 - Obráběč kovů
(ŠVP: Obráběč pro CNC obrábění)
23-68-H/01 - Mechanik opravář motorových vozidel
(ŠVP: Automechanik)
41-55-H/01 - Opravář zemědělských strojů
(ŠVP: Opravář zemědělských strojů)

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2019 0 11. místo - krajské kolo Mistrovství ČR v grafických předmětech - psaní na klávesnici
12. místo - krajské kolo Mistrovství ČR v grafických předmětech - psaní na klávesnici
3. místo - krajské kolo Středoškolská odborná činnost - obor fyzika
2017 0
7. místo - ústřední kolo Celostátní matematická soutěž žáků SOU kategorie II
14. místo - krajské kolo Mistrovství ČR v grafických předmětech - psaní na klávesnici
16. místo - krajské kolo Mistrovství ČR v grafických předmětech - psaní na klávesnici

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
6. 3. 2014 - 11. 3. 2014
13. 12. 2010 - 17. 12. 2010
14. 6. 2006 - 15. 6. 2006
9. 10. 2001 - 15. 10. 2001
22. 2. 1999 - 23. 2. 1999
14. 9. 1998 - 14. 9. 1998
Projekt podporují: