16-02-M/01 Průmyslová ekologie

Průmyslová ekologie

Absolvent se uplatní v povolání ekologa, a to v různých typových pozicích.

Ekolog se zaměřením obnovitelné zdroje najde uplatnění jako ekolog v průmyslových podnicích nebo podnikatelském sektoru, jako pracovník ve spalovnách a bioplynových stanicích, jako pracovník v ČOV a ve společnostech zabývajících se vodním hospodářstvím.

Absolventi nacházejí uplatnění v zařízeních zabývajících se čistotou ovzduší, v podnicích zabývajících se odpady, jejich tříděním a dalším zpracováním, v podnicích zabývajících se energií, a to hlavně alternativními zdroji energie.

Uplatnění rovněž nacházejí jako ekologové v lesnických a zemědělských podnicích.

Možností je i uplatnění v orgánech státní správy a samosprávy jako pracovník na odboru životního prostředí pověřeného úřadu nebo na pozici pracovníka České inspekce životního prostředí a kontrolních orgánů životního prostředí.

Absolvent studijního oboru je připraven k terciálnímu studiu na vysokých školách, především zemědělského a technického směru se zaměřením na obnovitelné zdroje. Studium mu poskytne přehled o problematice ekologie ve vztahu k zemědělství a průmyslu i konkrétní představu o náročnosti terciálního studia i jeho obsahu.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SZE - SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 91,8% (91,6) 88,5% (49,3) 47,5% (81,8%) 34,4% (18,2%)
2018 73,9% (71,1) 81,2% (40,2) 100% (100%) 100% (0%)
2017 - - - -
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 29,7% (50) 24,3% (25,0) 21,6% (64,3%) 16,2% (21,4%)
2018 84,9% (64) 79,5% (42,8) 100% (100%) 100% (0%)
2017 - - - -
2016 - - - -
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: