41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů

Opravář zemědělských strojů

Absolvent má kompetence v provádění technických údržeb, v seřizování a opravách traktorů, samojízdných strojů a mechanizačních prostředků používaných v technologických procesech pěstování rostlin a chovu hospodářských zvířat.

Prováděl jednoduché renovace součástí, demontáže, výměny podskupin a částí strojů a zařízení, prováděl údržbu, popř. opravoval funkční celky strojů a zařízení jejich jednotlivých součástí, technologická zařízení, mechanizační prostředky, ocelové konstrukce, potrubní celky apod.

Poznal obsluhu diagnostických přístrojů a zařízení a využíval výsledků diagnostických prohlídek ke zvyšování provozní spolehlivosti a hospodárnosti zemědělské techniky.

Získal řidičská oprávnění pro motorová vozidla v rozsahu skupin „B, T, C“.

Absolvent byl zaškolen pro ruční stehování a řezání kyslíko-acetylenovým plamenem ZP 311 1.1, ZP 311 2.1, dále získal svářečský průkaz pro svařování ruční obloukové obalenou elektrodou ZK111 1.1 a pro  svařování v ochranné atmosféře CO2, ZK 135 1.1.

Projekt podporují: