53-44-M/01 Ortoticko - protetický technik

Ortoticko - protetický technik

Ortoticko - protetický technik

Progresivní obor, jehož posláním je posunout hranice lidských možností; s vysokou garancí uplatnění ve špičkových zdravotnických firmách v Česku i v Evropě. Studenti pracují s nejmodernějšími přístroji na bázi IT, kromě základů řemesla se seznamují s grafickými programy a robotikou. Absolvent se uplatní na odborných protetických pracovištích ve zdravotnických zařízeních nebo v samostatných protetických zařízeních při navrhování, zhotovování, výrobě a opravách ortopedických a protetických pomůcek.

Odborná praxe: Odborná praxe se organizuje jako individuální, souvislá a bloková 4 týdny v 1. ročníku (2 týdny v prvním pololetí a 2 týdny ve druhém pololetí). Praktická výuka v předmětu Učební praxe probíhá po celou dobu studia a je zajištěna na smluvních pracovištích sociálních partnerů školy (např. firma Proteor CZ, s.r.o.) a v učebně praktické výuky ve škole. Žáci se věnují problematice ortopedické protetiky, aplikaci a výrobě ortoticko-protetických pomůcek.

Profilová maturitní zkouška: Ortotika, Protetika, Vybrané klinické obory

                                                  Biomechanika, Materiály a technologie, Odborné kreslení

                                                  Praktická zkouška – formou zhotovení ortoticko-protetické pomůcky na pracovišti

Další informace a zajímavosti najdete ZDE

Výhody:

- moderně vybavené a prostorné učebny a dílny

- WiFi připojení v celé škole

- příprava na jazykové zkoušky Cambridge English (PET, FCE)

- příprava na získání certifikátu ECDL

- zapojení do mezinárodních (ERASMUS) i lokálních (TALENT management) projektů

– praxe u renomovaných firem v regionu

- AHOL SOŠ je fakultní školou VŠB – Technické univerzity Ostrava

– jazykové a poznávací pobyty, sportovní kurzy

– účast v regionálních i celostátních soutěžích

– bohatá mimoškolní činnost (např. profilový kroužek robotiky)

– společenské aktivity: AHOL GALLERY, školní ples, Garden party

Projekt podporují: