68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

Právo a veřejná správa

Právo a veřejná správa

Chystáte se studovat práva, chcete jednou pracovat v soudnictví, advokacii nebo na státním zastupitelství? Připravíme vás nejen na práci ve státní správě a samosprávě, ale dozvíte vše i o průběhu a zpracování soudního či správního jednání a o tvorbě porozsudkové agendy okresních a krajských soudů. Seznámíme vás i s problematikou řízení projektů a regionálního rozvoje.

Odborné zaměření: Veřejná správa, Ekonomika a veřejné finance, Právo a Mezinárodní právo, Právní praktikum

Bilingvní výuka: Profesní etika (4. ročník)

Odborná praxe: souvislá, bloková (3 týdny ve druhém a 3 týdny ve třetím ročníku; realizuje se na pracovištích veřejné správy, na soudech, u notářů, na obecních, městských a krajských úřadech

Profilová maturitní zkouška: Právo

                                                  Veřejná správa

                                                  Maturitní práce s obhajobou před maturitní komisí

Další informace a zajímavosti najdete ZDE

Výhody:

- moderně vybavené a prostorné učebny

- WiFi připojení v celé škole

- příprava na jazykové zkoušky Cambridge English (PET, FCE)

- příprava na získání certifikátu ECDL

- zapojení do mezinárodních (ERASMUS) i lokálních (TALENT management) projektů

– praxe u renomovaných institucí v regionu

– jazykové a poznávací pobyty, sportovní kurzy

– účast v regionálních i celostátních soutěžích

– bohatá mimoškolní činnost

– společenské aktivity: AHOL GALLERY, školní ples, Garden party

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHU - SOŠ HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 39,0% (67,4) 42,1% (26,7) 43,9% (88,2%) 100% (0%)
2019 17,0% (59,5) 10,4% (14,2) 41,5% (80%) 40,7% (13,3%)
2018 46,4% (62,1) 53,6% (33,0) 35,3% (67,9%) 26,1% (20,8%)
2017 92,7% (79,0) 76,7% (51,3) 39,3% (70%) 47,3% (14,0%)
2016 60,8% (68,4) 66,2% (46,6) 51,4% (76%) 58,8% (8%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 9,8% (13) 3,9% (3,3) 21,6% (0%) 2,0% (66,7%)
2017 - - - -
2016 12,5% (14) 4,2% (3,8) 14,6% (0%) 100% (0%)
Ruský jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 77,8% (75,8) 72,2% (54,0) 55,6% (75%) 50% (25%)
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 20,1% (46) 31,1% (25,1) 18,3% (57,9%) 100% (0%)
2019 28,7% (52) 63,1% (40,4) 37,6% (68,8%) 29,3% (15,6%)
2018 39,5% (54) 31,8% (28,5) 18,5% (58,1%) 8,9% (29,0%)
2017 61,7% (58) 51,3% (43,7) 52,6% (74,1%) 42,9% (15,5%)
2016 32% (54) 45,3% (39,2) 36% (68,6%) 66% (5,7%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: