78-42-M/03 Pedagogické lyceum

Pedagogické lyceum

Pedagogické lyceum

Chcete se jednou věnovat dětem a mládeži jako učitelé a vychovatelé? Kromě vhledu do pedagogiky a psychologie vám nabízíme seberealizaci ve výtvarné, dramatické, hudební, publicistické i literární oblasti; garantujeme seznámení s prostředky IT užívanými v moderní pedagogice a dobrou znalost cizích jazyků.

Odborné zaměření: výtvarná výchova, dramatická výchova (z těchto předmětů žáci skládají ve 4. ročníku tzv. absolutoria)

Součástí učebního plánu je i hra na hudební nástroj (klavír, kytara, zobcová flétna) – předchozí znalost je výhodou, ale základy hry na hudební nástroj si může osvojit každý žák od začátku.

Bilingvní výuka: Psychologie, 3 ročník

Odborná praxe: souvislá, bloková (3 týdny ve druhém a 3 týdny ve třetím ročníku; realizuje se v pedagogických a výchovných zařízeních)

Profilová maturitní zkouška: Pedagogika

                                                  Psychologie

                                                  Maturitní práce s obhajobou před maturitní komisí

Další informace a zajímavosti najdete ZDE

Výhody:

- moderně vybavené a prostorné učebny

- WiFi připojení v celé škole

- příprava na jazykové zkoušky Cambridge English (PET, FCE)

- příprava na získání certifikátu ECDL

- zapojení do mezinárodních (ERASMUS) i lokálních (TALENT management) projektů

– praxe v zajímavých pedagogických a výchovných zařízeních regionu

– jazykové a poznávací pobyty, sportovní kurzy

– účast v regionálních i celostátních soutěžích

– bohatá mimoškolní činnost

– společenské aktivity: AHOL GALLERY, školní ples, Garden party

Výsledky státních maturit za skupinu oborů LYC - LYCEA
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 7,6% (57,9) 10,2% (22,2) 17,8% (92,9%) 5,9% (7,1%)
2019 33,7% (84,2) 37,6% (46,0) 100% (100%) 100% (0%)
2018 73,7% (83,2) 76,3% (60,0) 100% (100%) 100% (0%)
2017 19,3% (64,2) 20,2% (38,0) 15,1% (80%) 41,2% (5%)
2016 13,8% (62,6) 20,3% (45,5) 43,9% (94,4%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 12,6% (57) 23,6% (35,8) 14,2% (82,4%) 5,5% (5,9%)
2019 21,1% (60) 21,1% (42,5) 30,5% (85,7%) 100% (0%)
2018 59,2% (67) 60% (51,6) 76% (96,4%) 100% (0%)
2017 1,6% (54) 5,4% (44,2) 24,0% (85%) 38,8% (5%)
2016 9,1% (58) 31,1% (46,9) 18,2% (81,8%) 44,7% (4,5%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: