65-41-L/01 Gastronomie

Kuchař

 • Gastronomie

 • Od 1. ročníku školního roku 2016/17 – Pilotní ověřování
  65-41-L/01 - GASTRONOMIE
  Školní vzdělávací program Gastronomie - zaměření Kuchař

  Délka přípravy: 4 roky
  Organizace studia: denní studium
  Způsob ukončení: maturitní zkouška - vysvědčení o maturitní zkoušce, s možností jednotné závěrečné zkoušky
  a získání výučního listu (po 3. ročníku)

  Termín odevzdání přihlášky: 1. březen
  Střední vzdělání s maturitní zkouškou pro absolventy ZŠ

  CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍHO OBORU

  Vzdělávací program je koncipován pro profesní přípravu pro úsek přípravy pokrmů eventuálně nápojů, ale také se všeobecným přehledem o celé oblasti stravování a s předpoklady pro vykonávání provozních a řídících aktivit v oboru. Příprava ve studijním oboru zahrnuje teoretické a praktické vyučování, které je organizováno formou odborného výcviku a odborné praxe.

  KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

  Konají se povinné jednotné přijímací zkoušky formou jednotných písemných testů z předmětů Český jazyk a literaretura a Matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném RVP pro základní vzdělávání, ze kterých uchazeč může dosáhnout maximálně 60 % bodů. Dalších 40% bodů může uchazeč získat za průměrný prospěch ze všech předmětů z posledních tří klasifikačních období na základní škole. Při shodném bodovém hodnocení se přednostně přijímají uchazeči, kteří dosáhli lepších studijních výsledků v posledním klasifikačním období na základní škole. Přijímací zkoušky v 1. kole přijímacího řízení pro obory vzdělávání s mateřskou zkouškou se konají v pracovních dnech v období od 12. dubna do 28. dubna v termínu, který stanoví MŠMT do 30. září.

  MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ

  Absolvent se může uplatnit v podnicích společného stravování, zejména ve funkcích kuchař-kuchařka a vyšších provozních funkcích. Absolventi mají možnost ucházet se o přijetí ke studiu na vyšší odborné škole nebo na vysoké škole. Škola má vlastní školní jídelnu a zajišťuje i ubytování v našem domově mládeže.

  PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU

  Předpokladem přijetí ke studiu je úspěšné absolvování základní školy, přijímacího řízení a potvrzení o zdravotní způsobilosti potvrzené lékařem.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů UOS - SOU NETECHNICKÉ (OSTATNÍ)
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 36,3% (64,2) 29,7% (22,8) 56,0% (90,5%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 79,8% (70,5) 79,8% (38,2) 100% (100%) 100% (0%)
2017 95,1% (82,6) 100% (74,6) 40,8% (60%) 15,5% (40%)
2016 89,7% (75,8) 89,7% (50,0) 90,7% (89,5%) 64,5% (10,5%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 7,1% (14) 35,7% (0) 50% (0%) 100% (0%)
2018 - - - -
2017 85,2% (42) 81,5% (25,7) 77,8% (37,5%) 33,3% (37,5%)
2016 - - - -
Německý jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 100% (52,1) 100% (47,4) 100% (50%) 100% (0%)
2017 - - - -
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 37,6% (44) 6,5% (0) 35,5% (54,5%) 100% (0%)
2019 14,3% (42) 14,3% (15,0) 17,9% (42,1%) 51,8% (10,5%)
2018 48,5% (50) 43,4% (24,3) 81,8% (76,9%) 100% (0%)
2017 76,4% (56) 70% (41,1) 40% (55,6%) 32,7% (27,8%)
2016 64,0% (55) 77,2% (40,3) 68,4% (70%) 71,9% (10%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: