65-51-H/01 Kuchař - číšník

Kuchař-číšník

 •  
 • Kuchař - číšník

 •  
 • 65-51-H/01 - KUCHAŘ - ČÍŠNÍK
  Školní vzdělávací program - Číšník, servírka

  Délka přípravy: 3 roky
  Organizace studia: denní studium
  Způsob ukončení: výuční list
  Termín odevzdání přihlášky: 1. březen
  Učební obor pro absolventy ZŠ

  CHARAKTERISTIKA UČEBNÍHO OBORU

  Příprava v učebním oboru číšník – servírka zahrnuje teoretické a praktické vyučování, které se organizuje formou odborného výcviku. Tříletý učební obor je koncipován homogenně jako samostatný obor profesní přípravy pro úsek obsluhy se všeobecným přehledem po celé oblasti společného stravování a se základními předpoklady pro vykonávání obchodně podnikatelských aktivit v oboru.

  KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

  Ústní ani písemné zkoušky se nekonají, o přijetí rozhodují následující kritéria:

  1. průměrný prospěch ze všech předmětů z posledních tří klasifikačních období na základní škole (maximální počet bodů 60)
  2. při shodném bodovém hodnocení se přednostně přijímají uchazeči, kteří dosáhli lepších studijních výsledků v posledním klasifikačním období na základní škole

  MOŽNOSTI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

  Absolventi učebního oboru, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do studijního oboru GASTRONOMIE 65-41-L/51, ŠVP: Společné stravování (dvouleté denní nebo tříleté dálkové studium zakončené maturitní zkouškou), který je rovněž zřízen na naší škole. Naši žáci se pravidelně zúčastňují různých soutěží (hlavně odborných) ve škole, v regionu i celostátně. Spolupracujeme s několika partnerskými školami v Rakousku a ve Francii.

  ODBORNÝ VÝCVIK

  Výuka je rozdělena na sudý a lichý týden. V jednom týdnu je teoretické vyučování, v druhém pak odborný výcvik. Praktické vyučování se uskutečňuje pod vedením učitelů nebo instruktorů odborného výcviku zpravidla na pracovištích: hotel Malý pivovar, restaurace Budvar, restaurace Metropol, Grandhotel Zvon, Clarion Congres hotel České Budějovice, hotel Růže Český Krumlov, Menza VŠTE apod. S novými technologiemi mají žáci možnost se seznámit v odborných učebnách v budově F. Šrámka, kde probíhá výuka dle potřeb školy. Škola má vlastní školní jídelnu a zajišťuje i ubytování v našem domově mládeže.
  Při přijímacím řízení vycházíme ze studijních výsledků na ZŠ a ze zdravotní způsobilosti potvrzené lékařem. 

Projekt podporují: