18-20-M/01 Informační technologie

Informační technologie

Při studiu oboru INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se žáci v průběhu studia učí odborné předměty Programování, Hardware, Aplikační software, Počítačové sítě, Robotika a automatizace, Grafika, Tvorba webových stránek, Technické kreslení a 3D modelování. Studují dva cizí jazyky - AJ a NJ.

Uplatnění absolventů oboru je velmi široké – jednak v řadě průmyslových firem, kde se uplatní jako odborníci na automatizaci a robotizaci výroby, dále např. jako technik IT, pracovník uživatelské podpory, programátor, správce aplikací, správce operačních systémů, správce sítí, odborník na webdesign atd. Obor je zároveň skvělou přípravou na vysoké školy technického zaměření.

V průběhu studia žáci absolvují odborné praxe v Kermi Stříbro,  a jednu praxi dle vlastního výběru. Ve firmách Kermi a K&R-Tech Stříbro také bude probíhat výrazná část výuky předmětu Robotika a automatizace, takže se žáci budou učit na moderních strojích přímo v reálném pracovním prostředí.

Projekt podporují: