26-41-M/01 Elektrotechnika

Elektrotechnika – Počítačové systémy

maturitní obor

V prvním a druhém ročníku studia je vzdělávací obsah školního vzdělávacího programu ze všech vzdělávacích oblastí Rámcového vzdělávacího programu rovnoměrně rozložen do vyučovacích předmětů a je tak připraven základ pro pozdější zaměření studia. Vzdělávací obsah odborných předmětů je dle rámcového vzdělávacího programu zaměřen především na základy elektrotechnického vzdělání.
Počínaje třetím ročníkem převažuje výuka předmětů odborného zaměření nad předměty všeobecně vzdělávacími. Obsah odborných předmětů je v těchto ročnících zaměřen do oblastí slaboproudé elektrotechniky, počítačových sítí a výpočetní techniky. Cílem odborného vzdělání je získat maximální znalosti z oblasti počítačové problematiky a to jak z hlediska konstrukce počítačů a sítí, tak z hlediska tvorby a správy aplikací.

Více informací...

Výsledky státních maturit za skupinu oborů ST1 - SOŠ TECHNICKÉ 1
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 72,9% (91,1) 70,6% (58,1) 27,1% (96,6%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 41,6% (77,9) 33,8% (47,2) 38,4% (82,8%) 32,4% (17,2%)
2017 51,2% (81,1) 46,5% (59,0) 67,0% (89,5%) 78,6% (5,3%)
2016 81,9% (89,5) 88,9% (78,1) 54,6% (86,4%) 51,4% (13,6%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 29,2% (46) 16,8% (0) 13,9% (57,1%) 100% (0%)
2019 38,9% (50) 17,4% (0) 57,0% (83,3%) 100% (0%)
2018 26,1% (38) 49,1% (39,5) 16,1% (40%) 19,3% (20%)
2017 24,4% (39) 46,5% (40,6) 18,6% (50%) 100% (0%)
2016 27,9% (38) 26,2% (30,6) 37,7% (60%) 56,8% (10%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 40,6% (56) 17,0% (0) 33,0% (80,6%) 100% (0%)
2019 81,7% (62) 74,6% (45,5) 43,8% (79,2%) 29,9% (12,5%)
2018 25,6% (55) 22,9% (29,0) 16,7% (61,8%) 30,0% (17,6%)
2017 37,1% (56) 35,3% (41,9) 68,3% (83,3%) 82,6% (4,2%)
2016 48,9% (60) 62,8% (48,3) 44,4% (76,5%) 38,1% (17,6%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: