škola | Velešín (okres Český Krumlov)

Střední odborná škola strojní a elektrotechnická, Velešín, U Hřiště 527

Střední odborná škola strojní a elektrotechnická, Velešín

V sobotu 15. 1. 2022 pořádá naše škola den otevřených dveří, těšíme se na Vaši návštěvu a rádi Vás provedeme po celém areálu. 

Moderní škola s dlouholetou tradicí

Kořeny naší školy sahají již do roku 1956. Název školy se v průběhu let změnil ještě několikrát až se dne 1. ledna 2006 název školy upravuje na Střední odbornou školu strojní a elektrotechnickou, Velešín, U Hřiště 527 a tento název se již nezměnil.

Nový školní areál je, co do výstavnosti a technického vybavení, jedním z nejmodernějších v celém Jihočeském kraji. Jeho součástí je školní budova, hala pracovního vyučování, devíti podlažní budova domova mládeže s kapacitou 360 lůžek, sportovní hala, školní kuchyně a jídelna, školní hřiště a další zařízení.

Naše škola se zaměřuje na vzdělávání v oblasti elektrotechniky, strojírenství, výpočetní techniky a informatiky s nabídkou různých forem vzdělávání (maturitní a učební obory).

Spolupracuje s celou řadou firem. Vybraní žáci jsou těmito firmami sponzorováni. Dostávají měsíční stipendia minimálně 1200 - 3600,- Kč a v každém dalším roce se výše podpory zvyšuje. Některé firmy hradí žákům také stravování a ubytování. Sponzorovaní žáci mají v dané firmě zaručenou práci po ukončení studia.

Co nás řadí mezi výjimečné školy?

  • praktické předměty učí učitelé inženýři pocházející z praxe
  • od školního roku 2021/2022 nová učebna pro tvorbu virtuální reality
  • na informatických oborech (IT, EPS) žáci navrhují chytré domácnosti a pracují s robotikou
  • žáci si své teoretické znalosti ověřují v praxi na našich špičkově vybavených dílnách, elektro a IT laboratořích
  • spolupracujeme s 22 firmami v regionu (Jihostroj, Bosch, Engel a další.), které sponzorují naše žáky
  • studenti získají mezinárodně uznávané certifikáty (CISCO, ECDL, AutoCad atd.) 
  • žáci se mohou účastnit mezinárodních stáží v jejich oboru v rámci projektu Erasmus+ (Slovinsko, Španělsko, Lotyšsku aj.)
  • řadu odborných exkurzí (např. do firem) i kulturních exkurzí (třídenní exkurze do Prahy s divadelními představeními)
  • areál školy je z hlediska technického vybavení jeden z nejmodernějších v celém Jihočeském kraji

Proč studovat na naší škole?

Co nabízíme? Podivejte se na video:

Naše škola

 

společné akce

Obory

V detailu maturitních oborů najdete výsledky školy u státních maturit za posledních 5 let. (zdroj: https://vysledky.cermat.cz)

18-20-M/01 - Informační technologie
(ŠVP: Informační technologie)
26-41-M/01 - Elektrotechnika
(ŠVP: Elektrotechnika – Počítačové systémy)
23-45-L/01 - Mechanik seřizovač
(ŠVP: Mechanik seřizovač – Mechatronik)
23-45-L/01 - Mechanik seřizovač
(ŠVP: Mechanik seřizovač – Programátor CNC obráběcích strojů)
23-51-H/01 - Strojní mechanik
(ŠVP: Strojní mechanik)
23-56-H/01 - Obráběč kovů
(ŠVP: Obráběč kovů – Obsluha CNC strojů)
26-52-H/01 - Elektromechanik pro zařízení a přístroje
(ŠVP: Elektromechanik pro stroje a zařízení)

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2019 1.6 6. místo - krajské kolo Soutěž v programování SŠ - vyšší programovací jazyky
2. místo - krajské kolo Fotbal (kategorie V. CH)
17. místo - krajské kolo Soutěž v programování SŠ - vyšší programovací jazyky
2018 0 16. místo - krajské kolo Mistrovství ČR v grafických předmětech - psaní na klávesnici
8. místo - krajské kolo Soutěž v programování SŠ - vyšší programovací jazyky

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
8. 1. 2019 - 11. 1. 2019
20. 2. 2012 - 24. 2. 2012
24. 4. 2007 - 27. 4. 2007
18. 10. 2004 - 22. 10. 2004
19. 11. 2001 - 23. 11. 2001
24. 9. 1998 - 24. 9. 1998
Projekt podporují: