23-56-H/01 Obráběč kovů

Obráběč kovů – Obsluha CNC strojů

učební obor 

Během studia oboru obráběč kovů jsou žáci vzděláváni především k tomu, aby získali praktické zkušenosti v oblasti obrábění kovů zaměřené hlavně na obsluhu CNC obráběcích strojů. Nejprve se však seznámí a získají praktické zkušenosti s konvenčními obráběcími stroji. Během studia žáci absolvují pravidelnou výuku odborného výcviku. V rámci studia žáci absolvují také praktickou výuku v partnerských firmách.

Více informací...

Projekt podporují: