18-20-M/01 Informační technologie

Informační technologie

maturitní obor

Studijní obor připravuje žáky pro činnost kvalifikovaných odborníků v oblasti informačních technologií. Skladba a obsah jednotlivých předmětů je koncipován tak, aby docházelo k získání znalostí z oblasti hardware a software s podporou znalostí z oblasti digitálních médií. Součástí oboru je také vzdělání z ekonomické oblasti a internetového marketingu se zaměřením na využití podnikatelských aktivit v oblasti informačních technologií. Absolventi jsou schopni připravit jednací i prezentační akce jak po stránce organizační, tak i technické, umí komunikovat prostřednictvím výpočetní techniky a dovedou elektronicky komunikovat s orgány státní správy. Po úspěšném ukončení čtyřletého studia se mohou ucházet o studiu na vysoké škole.

Více informací...

Výsledky státních maturit za skupinu oborů ST1 - SOŠ TECHNICKÉ 1
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 72,9% (91,1) 70,6% (58,1) 27,1% (96,6%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 41,6% (77,9) 33,8% (47,2) 38,4% (82,8%) 32,4% (17,2%)
2017 51,2% (81,1) 46,5% (59,0) 67,0% (89,5%) 78,6% (5,3%)
2016 81,9% (89,5) 88,9% (78,1) 54,6% (86,4%) 51,4% (13,6%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 29,2% (46) 16,8% (0) 13,9% (57,1%) 100% (0%)
2019 38,9% (50) 17,4% (0) 57,0% (83,3%) 100% (0%)
2018 26,1% (38) 49,1% (39,5) 16,1% (40%) 19,3% (20%)
2017 24,4% (39) 46,5% (40,6) 18,6% (50%) 100% (0%)
2016 27,9% (38) 26,2% (30,6) 37,7% (60%) 56,8% (10%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 40,6% (56) 17,0% (0) 33,0% (80,6%) 100% (0%)
2019 81,7% (62) 74,6% (45,5) 43,8% (79,2%) 29,9% (12,5%)
2018 25,6% (55) 22,9% (29,0) 16,7% (61,8%) 30,0% (17,6%)
2017 37,1% (56) 35,3% (41,9) 68,3% (83,3%) 82,6% (4,2%)
2016 48,9% (60) 62,8% (48,3) 44,4% (76,5%) 38,1% (17,6%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: