23-55-H/02 Karosář

karosář

Stručná charakteristika:

Jedná se o tříletý obor středního vzdělání s výučním listem. Jeho absolvent se uplatní při výrobě, opravách, montážích karoserií a jejich mechanizmů, zasklívání oken, opravách lakování, nátěrů spodků vozidel…

 

 

Profil absolventa:

- ručně i strojově zpracovává jemné plechy a profily

- opravuje karoserie a skříně vozidel včetně povrchů karosérií a nátěrů

- montuje, opravuje, ošetřuje mechanizmy pohyblivých částí, okna, doplňkovou výbavu

- je držitelem řidičského oprávnění skupiny B

- je držitelem svářečských průkazů platných v zemích EU (ZK 311W01, ZK 135 W01, ZK 31,32-S-1,2,3)

….

 

 

Proč doporučujeme:

- jedná se o Středočeským krajem podporovaný obor, žáci dostávají stipendia

- získání řidičského oprávnění skupiny B zdarma

- získání svářečských certifikátů dle evropských norem zdarma

- lze pokračovat v nástavbovém studiu

- ideální obor pro vlastní podnikání

Projekt podporují: