škola | Benešov (okres Benešov)

Integrovaná střední škola technická, Benešov, Černoleská 1997

Integrovaná střední škola technická, Benešov je státní střední školou s dlouholetou tradicí ve vzdělávání v technických oborech. Jejím zřizovatelem je Středočeský kraj.

Nabídka vzdělávacích programů je široká, od učebních a maturitních oborů po dálkové a nástavbové studium. Všechny obory jsou vhodné pro chlapce i dívky. Školní vzdělávací programy (ŠVP) jsou koncipovány tak, aby byla umožněna prostupnost mezi jednotlivými druhy vzdělání.

Pro absolventy základních škol ISŠT nabízí:

- čtyřleté obory vzdělání s maturitní zkouškou:

                26-41-L/01          mechanik elektrotechnik (mechanik elektronik),

                - tříleté obory vzdělání se závěrečnou zkouškou:

                26-51-H/01         elektrikář

                26-52-H/01         elektromechanik pro zařízení a přístroje (mechanik elektronických zařízení)

                23-68-H/01         mechanik opravář motorových vozidel (automechanik)

                23-51-H/01         strojní mechanik (zámečník)

                23-55-H/02         karosář

                26-57-H/01         autoelektrikář,

absolventům tříletých oborů jsou určeny nástavbové obory vzdělání s maturitní zkouškou:

                26-41-L/52          provozní elektrotechnika,

absolventi libovolných maturitních oborů si mohou doplnit kvalifikaci bezplatným jednoletým dálkovým studiem oboru

                26-51-H/01         elektrikář.

 

Žákům nabízíme:

- výuku v nově rekonstruovaných objektech a moderně vybavených učebnách

- odbornou přípravu ve vlastních zařízeních a předních firmách regionu

- výdělek z produktivní činnosti žáků

- stipendia pro žáky podporovaných oborů vzdělání škol zřizovaných Středočeským krajem

- stravování ve školní jídelně a školním bufetu v areálu školy, nápojové a jídelní automaty

- ubytování v domově mládeže v areálu školy

- svářečské kurzy ve vlastní svářečské škole ve vybraných oborech zdarma, v ostatních za režijní ceny

- výuku řízení motorových vozidel ve vybraných oborech zdarma

- v elektrooborech výuku zabezpečení objektů a inteligentní elektroinstalace domu

- pracovní oděv u učňovských oborů zdarma

- přípravu ke zkouškám k získání osvědčení pracovníka znalého podle vyhlášky č. 50/78 Sb. v elektrooborech

- spolu s dokladem o ukončeném vzdělání získání tzv. Europassu (k prokazování nabytého vzdělání v zemích EU)

- široké možnosti uplatnění na trhu práce…

 

Žáci se mohou zapojit do nejrůznějších aktivit, jako jsou:

- národní a mezinárodní projekty

- soutěže (sportovní, Autoopravář junior, Pohár Linde, Enersol…)

- středoškolská odborná činnost

- odborné exkurze a besedy

- poznávací a jazykové zájezdy

- sportovní a kulturní akce

- maturitní ples…

 

Pro žáky základních škol organizujeme:

- návštěvy ISŠT spojené s aktivním zapojením žáků do činností na pracovištích odborného vyučování

- Soutěž odborných dovedností v kategoriích mladý automechanik, mladý elektronik a šikovné ruce

- dny otevřených dveří a po domluvě kdykoliv návštěvu školy.

 

Veřejnosti poskytujeme služby v našich zařízeních, jako je:

- autoservis – příprava na STK, opravy, výměny pneu - tel. 601 560 225

- svářečská škola – periodická přezkoušení, svářečské kurzy dle evropských norem – tel. 601 560 226

- elektro – instalace, opravy, revize

- zkoušky dle vyhlášky č. 50/78 Sb. – tel. 725 848 026.

Obory

V detailu maturitních oborů najdete výsledky školy u státních maturit za posledních 5 let. (zdroj: https://vysledky.cermat.cz)

26-41-L/01 - Mechanik elektrotechnik
(ŠVP: mechanik elektronik)
26-41-L/52 - Provozní elektrotechnika
(ŠVP: provozní elektrotechnika)
23-51-H/01 - Strojní mechanik
(ŠVP: zámečník)
23-55-H/02 - Karosář
(ŠVP: karosář)
23-68-H/01 - Mechanik opravář motorových vozidel
(ŠVP: Automechanik)
26-51-H/01 - Elektrikář
(ŠVP: elektrikář)
26-51-H/01 - Elektrikář
(ŠVP: elektrikář - dálkové studium)
26-52-H/01 - Elektromechanik pro zařízení a přístroje
(ŠVP: mechanik elektronických zařízení)
26-57-H/01 - Autoelektrikář
(ŠVP: autoelektrikář)

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
12. 12. 2018 - 14. 12. 2018
5. 2. 2018 - 8. 2. 2018
2. 4. 2012 - 4. 4. 2012
22. 3. 2007 - 23. 3. 2007
17. 3. 2003 - 20. 3. 2003
1. 11. 1999 - 4. 11. 1999
Projekt podporují: