26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje

mechanik elektronických zařízení

Stručná charakteristika:

Jedná se o tříletý obor středního vzdělání s výučním listem. Jeho absolvent se uplatní na pozicích zajišťujících servis a údržbu nejrůznějších elektronických zařízení a přístrojů. Jeho uplatnění je široké – od servisů spotřební elektroniky po robotická pracoviště.

 

 

 

Profil absolventa:

- provádí diagnostické, montážní a údržbářské práce na elektrických a elektronických zařízeních a přístrojích

- opravuje elektrické, elektromechanické, pneumatické a hydraulické přístroje, stroje a zařízení

- provádí elektronická měření a vyhodnocuje je

- řeší elektrické obvody

- instaluje a programuje inteligentní elektroinstalace a zabezpečovací technologie Jablotron…

 

 

 

Proč doporučujeme:

- jedná se o Středočeským krajem podporovaný obor, žáci dostávají stipendia

- v průběhu studia možnost odborného výcviku u smluvních partnerů školy, a tudíž i možnost výdělku

- elektronika je v každém zařízení či přístroji, absolventi si volí vlastní specializaci

- možnost získání svářečského oprávnění

- lze pokračovat v nástavbovém studiu

- vysoká poptávka po absolventech nejen v regionu

Projekt podporují: