36-44-L/51 Stavební provoz

Stavební provoz

Studijní obor je určen pro úspěšné absolventy tříletých učebních oborů ve stavebnictví (zedník, instalatér, tesař, pokrývač…). Obor prohlubuje vědomosti a schopnosti v oblasti nových konstrukcí a technologií, v oblasti organizace, zařízení a provozního hospodářství, které jim umožní výkon funkce mistra stavební výroby, stavbyvedoucího, přípraváře stavby. Zároveň rozlišuje a doplňuje o poznatky nezbytně nutné k soukromému podnikání.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů NTE - NÁSTAVBY TECHNICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 82% (76,9) 82% (48,0) 100% (100%) 100% (0%)
2017 74,1% (70,5) 68,5% (44,5) 100% (100%) 100% (0%)
2016 - - - -
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 28,9% (23) 47,4% (16,6) 31,6% (16,7%) 21,1% (33,3%)
2017 30,8% (22) 34,6% (14,8) 48,1% (25%) 100% (0%)
2016 86,4% (46) 74,6% (31,2) 81,4% (50%) 59,3% (25%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 81,7% (58) 71,7% (30,0) 36,7% (50%) 43,3% (25%)
2017 72,5% (54) 53,6% (33,7) 69,6% (63,6%) 100% (0%)
2016 87,3% (60) 98,6% (53,4) 70,4% (60%) 26,8% (40%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: