škola | Jihlava (okres Jihlava)

Střední škola stavební Jihlava

Střední škola stavební Jihlava

Střední škola stavební Jihlava je největší střední stavební školou v Kraji Vysočina.

Žákům základních škol nabízíme různorodé studijní programy. Zařazení do konkrétního studijního programu závisí na zájmu uchazeče, ale také na jeho výsledcích v předchozím studiu, jeho talentu a schopnostech.

Nabízíme čtyřletý maturitní obor TECHNICKÉ LYCEUM (alternativa ke gymnaziálnímu studiu) a obor STAVEBNICTVÍ  s pěti různými zaměřeními po absolvování druhého ročníku studia. Dále nabízíme tříleté učební obory se stavebním a dřevařským zaměřením, nástavbové maturitní studium navazující na tříleté učební obory, nabízíme také jednoduchý dvouletý učební obor se stavebním zaměřením.

  

Teoretická část výuky maturitních i učebních oborů probíhá v hlavní budově školy na Žižkově ulici 20 v Jihlavě.
Praktická část výuky všech oborů je od 1.9.2013 zajišťována na odloučeném pracovišti v Heleníně (Hálkova 42), kde vznikly prostorné a moderní dílny pro žáky učebních oborů - truhláře, tesaře, zedníky, klempíře, pokrývače, elektrikáře, instalatéry, ale i pro žáky maturitního oboru Stavebnictví. Škola získala také rozsáhlou venkovní plochu, která bude využívána pro skladování dřeva, stavebního materiálu a zařízení a také pro bezpečné parkování vozidel.

Od 1. ledna 2015 se stal součástí SŠ stavební Jihlava dříve samostatný Domov mládeže a Školní jídelna, Žižkova 58 v Jihlavě. Vzniklo tak nové odloučené pracoviště školy, které poskytuje své služby nejenom žákům SŠ stavební Jihlava, ale i celé řadě studentů z jiných veřejných i soukromých středních škol v Jihlavě. V případě volné kapacity nabízí ubytování a stravování také žákům jihlavských vyšších odborných škol a Vysoké školy polytechnické v Jihlavě. Školní jídelna byla v nedávné době kompletně rekonstruována a zajišťuje celodenní stravování ubytovaných žáků, nabízí však kvalitní obědy i cizím strávníkům.

Škola  je regionálního charakteru. Více než 30 % studentů je z okolních okresů,  především z okresu Ždár nad Sázavou, Havlíčkův Brod, Pelhřimov a Jindřichův Hradec. 

Přehled studijních a učebních oborů

Čtyřleté maturitní obory

Tříleté učební obory

Dvouleté nástavbové obory

Dvouletý učební obor

 

 

Obory

V detailu maturitních oborů najdete výsledky školy u státních maturit za posledních 5 let. (zdroj: https://vysledky.cermat.cz)

36-47-M/01 - Stavebnictví
(ŠVP: Stavebnictví)
78-42-M/01 - Technické lyceum
(ŠVP: Technické lyceum)
33-42-L/51 - Nábytkářská a dřevařská výroba
(ŠVP: Nábytkářská a dřevařská výroba)
36-44-L/51 - Stavební provoz
(ŠVP: Stavební provoz)
23-55-H/01 - Klempíř
(ŠVP: Klempíř)
26-51-H/02 - Elektrikář - silnoproud
(ŠVP: Elektrikář)
33-56-H/01 - Truhlář
(ŠVP: Truhlář)
36-52-H/01 - Instalatér
(ŠVP: Instalatér)
36-64-H/01 - Tesař
(ŠVP: Tesař)
36-67-E/02 - Stavební práce
(ŠVP: Stavební práce)
36-67-H/01 - Zedník
(ŠVP: Zedník)
36-69-H/01 - Pokrývač
(ŠVP: Pokrývač)
82-51-H/02 - Umělecký truhlář a řezbář
(ŠVP: Umělecký truhlář a řezbář)

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2019 3
1. místo - ústřední kolo Klempíř - Mistrovství ČR
2. místo - ústřední kolo Soutěžní přehlídka stavebních řemesel (SUSO) - obor zedník
3. místo - ústřední kolo Učeň instalatér
2018 3
3. místo - ústřední kolo Pokrývač - Mistrovství ČR
2. místo - ústřední kolo Soutěžní přehlídka stavebních řemesel (SUSO) - obor truhlář
2. místo - ústřední kolo Učeň instalatér
2017 0 4. místo - ústřední kolo Pokrývač - Mistrovství ČR
10. místo - ústřední kolo Učeň instalatér
14. místo - ústřední kolo Učeň instalatér

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
9. 11. 2017 - 14. 11. 2017
4. 11. 2011 - 10. 11. 2011
5. 5. 2006 - 10. 5. 2006
7. 3. 2001 - 14. 3. 2001
Projekt podporují: