33-56-H/01 Truhlář

Truhlář

  • Tříletý učební obor
  • Pro uchazeče s výučním listem oboru H a pro uchazeče s uzavřeným posledním ročníkem maturitního oboru střední školy umožňujeme zkrácené jednoleté studium
Projekt podporují: