36-47-M/01 Stavebnictví

Pozemní stavitelství

pro ty, kteří od mládí rádi staví

Žáci:

  • Naučí se číst a kreslit základní stavební výkresy a pracovat s technickými podklady (normami, katalogy výrobků).
  • Poznají, využívají i zkouší vlastnosti stavebních hmot a materiálů, získají poznatky o stavbě a jejich částech, o působení sil a vlivů na stavební prvky a konstrukce.
  • Navrhují a vypracovávají projekty jednodušších staveb - např. kompletní projekty rodinných domů – modelování v CAD systémech – př. Dietrich´s, RTS rozpočty
  • Získávají základní znalosti z oblasti architektury, stavebních technologií a konstrukčních postupů.

 Absolvent:

  • Stavební technik přípravy realizace investic - stavební projektant, rozpočtář.
  • Stavební technik vlastní realizace staveb - stavební mistr nebo stavbyvedoucí.
  • Stavební technik technolog - v oblasti výroby základních stavebních materiálů.
  • Je připraven tak, aby našel uplatnění ve stavebních firmách a projektových kancelářích.
  • Je také připraven ke studiu na vysokých školách, především technických, zejména fakult stavebních včetně architektury nebo i ekonomického směru.

Další informace naleznete zde

Výsledky státních maturit za skupinu oborů ST1 - SOŠ TECHNICKÉ 1
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 20,4% (79) 6,8% (0) 18,1% (92,3%) 100% (0%)
2019 16,6% (81,1) 13,3% (36,2) 28,2% (85%) 65,7% (5%)
2018 9,6% (65,3) 8,7% (32,3) 9,6% (61,9%) 16,9% (28,6%)
2017 15,3% (0) 15,3% (0) 7,0% (61,1%) 100% (0%)
2016 7,4% (0) 7,4% (0) 65,3% (90%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 6,6% (34) 29,2% (29,2) 8,8% (50%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 11,2% (30) 9,9% (21,2) 13,7% (33,3%) 48,4% (8,3%)
2017 58,7% (50) 50,6% (41,9) 55,8% (71,4%) 59,9% (7,1%)
2016 18,0% (34) 11,5% (23,1) 16,9% (40%) 26,8% (20%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 23,7% (52) 29,5% (29,5) 17,0% (70,6%) 100% (0%)
2019 7,6% (48) 5,8% (19,3) 15,2% (63,6%) 68,3% (4,5%)
2018 24,7% (54) 25,1% (29,4) 28,6% (69,7%) 21,1% (21,2%)
2017 2,2% (46) 6,3% (29,9) 22,8% (65,6%) 86,2% (3,1%)
2016 19,7% (54) 51,1% (45,2) 44,8% (76,7%) 42,2% (16,7%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: