23-41-M/01 Strojírenství

Výpočetní systémy ve strojírenství

  • Čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou
  • Konstruktér, technolog, programátor CNC strojů, mistr ve výrobě, vedoucí provozu, montážní technik, servisní technik, manažer prodeje – to jen část pracovních pozic, na které vás jedovnická průmyslovka připraví
  • Připraví vás i ke studiu na vysokých školách technického zaměření, kam se hlásí 80% absolventů

A co naši absolventi umí?

  • Navrhují a konstruují jednoduché výrobní celky, mechanismy a výrobní pomůcky
  • Projektují technologická vybavení
  • Využívají programy CAD a CAM jako nástroje projektové dokumentace
  • Navrhují technologické a montážní postupy výroby
  • Zpracovávají návrhy inovací
  • Obrábějí součástky na klasických i CNC strojích

Absolvent oboru strojírenství bude vzdělán tak, aby získal vědomosti, dovednosti a návyky potřebné pro uplatnění na náročném trhu práce.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů ST1 - SOŠ TECHNICKÉ 1
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 81,4% (92,1) 53,8% (54,1) 25,8% (96,2%) 100% (0%)
2019 48,1% (90,5) 62,4% (57,4) 100% (100%) 100% (0%)
2018 68,5% (83,2) 63,5% (56,5) 36,5% (81,5%) 31,5% (18,5%)
2017 47,4% (79,0) 39,5% (56,1) 100% (100%) 100% (0%)
2016 47,2% (83,2) 50,9% (65,9) 32,9% (78,3%) 29,6% (21,7%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 32,1% (48) 16,8% (0) 69,3% (91,7%) 100% (0%)
2019 47,7% (52) 60,4% (42,0) 60,4% (85,7%) 100% (0%)
2018 50,3% (46) 32,9% (33,8) 50,9% (70%) 42,9% (10%)
2017 39,5% (44) 52,3% (42,6) 65,7% (75%) 100% (0%)
2016 68,3% (52) 74,9% (50,0) 57,4% (72,7%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 32,6% (55) 17,0% (0) 62,5% (89,5%) 100% (0%)
2019 67,4% (60) 67,4% (43,1) 81,7% (90,9%) 100% (0%)
2018 59,9% (60) 56,4% (40,0) 53,7% (81,1%) 35,2% (16,2%)
2017 75,4% (62) 65,2% (50,1) 98,7% (97,4%) 100% (0%)
2016 87,4% (66) 89,2% (55,8) 67,7% (85,3%) 50,2% (14,7%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: