škola | Jedovnice (okres Blansko)

Střední průmyslová škola Jedovnice, příspěvková organizace

SPŠ Jedovnice svou působností zasahuje nejen okres Blansko, ale i Vyškov, Prostějov a Brno. Zavedený Integrovaný dopravní systém výrazně zlepšuje dopravní obslužnost ze všech směrů. Obec Jedovnice se tak stává důležitým přepravním uzlem, kde se kříží a vzájemně na sebe navazují linky Jedovnice-Brno, Blansko-Jedovnice-Studnice a Blansko-Jedovnice-Vyškov.

Zázemí školy:
Sportovní hala, moderní posilovna, volnočasové kroužky - sport, programování, robotika, CNC, kovárna, letectví, elektronika, nadační podpora talentů, praxe ve firmách, automaty na občerstvení, odpočinková místnost, školní jídelna.

Internát:
2-3 lůžkové pokoje, ubytování v areálu školy, 1 000 Kč měsíčně
Jídlo 5x denně za 90 Kč / den, zájmové kroužky, posilovna zdarma, ZUŠ v areálu, preventivní besedy, soutěže.

Virtuální prohlídka školy

Obory

V detailu maturitních oborů najdete výsledky školy u státních maturit za posledních 5 let. (zdroj: https://vysledky.cermat.cz)

18-20-M/01 - Informační technologie
(ŠVP: Elektronické počítačové systémy)
23-41-M/01 - Strojírenství
(ŠVP: Výpočetní systémy ve strojírenství)

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2019 1
2. místo - krajské kolo Fyzikální olympiáda - kategorie C
37. místo - ústřední kolo Celostátní matematická soutěž žáků SOŠ kategorie IV
26. místo - ústřední kolo Celostátní matematická soutěž žáků SOŠ kategorie V
2018 0 28. místo - ústřední kolo Celostátní matematická soutěž žáků SOŠ kategorie V
51. místo - krajské kolo Logická olympiáda - kat. SŠ
29. místo - krajské kolo Matematická olympiáda - kategorie C

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
12. 4. 2016 - 14. 4. 2016
22. 3. 2011 - 24. 3. 2011
14. 3. 2007 - 15. 3. 2007
5. 2. 2003 - 7. 2. 2003
Projekt podporují: