66-51-E/01 Prodavačské práce

Prodavačské služby a činnosti

Uplatnění absolventa v praxi: Absolvent se uplatní při manipulaci se zbožím a obaly v obchodně provozních jednotkách. Absolvent připravuje zboží k prodeji, vystavuje zboží a ovládá techniku prodeje zboží různého sortimentu. Poskytuje jednoduché služby související s prodejem zboží rozmanitého sortimentu. Předvádí zboží zákazníkovi s jednoduchým popisem. Absolvent je schopen po zácviku obsluhovat různé pokladní systémy. Provádí úklidové práce v obchodních jednotkách všech typů. Dbá na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci.
Absolvent se vyznačuje těmito kompetencemi:
Žák pomáhá při odběru a přejímce zboží, při jeho kontrole včetně ověření záruční doby, doby použitelnosti, minimální trvanlivosti, skladuje, ošetřuje a manipuluje se zbožím a s obaly v souladu s hygienickými a bezpečnostními předpisy. Dále bezpečně pracuje s přístroji, strojovým a jiným zařízením prodejny v souladu s jejich určením, upravuje a připravuje vybrané skupiny zboží k prodeji. Absolvent tohoto oboru je schopen  prodávat vybrané skupiny zboží, při prodeji zboží dodržuje zásady obchodní činnosti, provádí základní aranžérské činnosti spojené s vystavováním a prodejem zboží. Zapojuje se do úklidu obchodně-provozní jednotky za pomoci běžných nástrojů, nakládá s úklidovými a čisticími prostředky i obaly v souladu s předpisy z oblasti ochrany životního prostředí a hygieny.

Projekt podporují: