23-51-E/01 Strojírenské práce

Strojírenská výroba

Uplatnění absolventa v praxi:
Absolvent se jako strojírenský dělník uplatní ve výrobních a montážních provozech vyžadující veškeré základní operace ručního zpracování kovů, obsluhu základních strojů pro strojní obrábění, sestavování a spojování strojních součástí a celků a zvládá též základní údržbu vodovodních řádů, armatur a bytového fondu.
Odborné kompetence absolventa:
Absolvent ovládá a používá odbornou terminologii oboru vzdělání. Samostatně zvládá přesné měření a práce podle náčrtů a výkresů. Vykonává základní montážní a údržbářské práce ve strojírenství a službách. Zvládá obsluhu a údržbu základních druhů obráběcích strojů. Vykonává základní práce při údržbě vodovodních řádů, armatur a bytového fondu. Provádí i složitější montážní práce, které vyžadují zaučení.

 

Projekt podporují: