41-52-E/01 Zahradnické práce

Práce v zahradnictví

Uplatnění absolventa v praxi: Absolventi se uplatní ve všech oblastech zahradnické výroby. Je připraven pro výkon jednoduchých pracovních činností v povolání zahradník s uplatněním v základních oblastech zahradnické výroby. Absolvent je schopen vykonávat jednoduché operace a práce při množení, výsadbě, ošetřování a hnojení, pěstování rostlin ve volné půdě i ve sklenících, údržbě a zakládání sadovnických úprav a při zhotovování běžných sadovnických výrobků.
Absolvent se vyznačuje těmito kompetencemi:
Po ukončení studia je žák schopen provádět vegetativní i generativní množení, připravuje zem k výsadbě a dokáže vysazovat ručně i sázecími stroji. Dále vykonává základní práce při ošetřování, hnojení a ochraně rostlin a dodržuje požadované postupy, provádí jednoduché práce při sklizni, třídění, balení, expedice. Po absolvování studia může pomáhat při pěstování zahradnických plodin tj. především ovoce, zeleniny, květin, ovocné a okrasné sadby ve sklenících i volné půdě, pomáhá při zakládání a údržbě sadovnických a krajinářských úprav, zhotovuje běžné vazby květin.

         

 

Projekt podporují: