68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

Veřejnosprávní činnost

 

Žák se učí pracovat s právními normami, kultivovaně se vyjadřovat a vystupovat na veřejnosti. Umí se orientovat ve všech právních odvětvích, zejména v oblasti správního práva. Absolvent bude schopen vykonávat správní činnost a agendu, zpracovávat a vést příslušnou dokumentaci, využívat prostředky výpočetní a kancelářské techniky. Bude moci uplatnit své znalosti z oblasti ekonomiky, financí, účetní evidence, práva a veřejné správy.

Absolvent se uplatní jako referent státní správy na územních, ústředních nebo jiných orgánech státní správy. Dále v oblasti samosprávy na obecních, městských a magistrátních úřadech.

Více informací

Pokud se chcete spojit přímo s garantem oboru v časech 8.00-12.00 a 18.00-21.00 hodin, klikněte na odkaz níže.

Online konference

Pokud se nemůžete přihlásit použijte následující google účet.

Přihlašovací jméno: dod@sosasoukladno.cz

Heslo: 12345678

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHU - SOŠ HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 8,5% (0) 9,8% (0) 50% (89,7%) 100% (0%)
2019 55,6% (74,2) 38,5% (26,8) 50,4% (82,4%) 27,4% (17,6%)
2018 52,3% (65,3) 39,9% (27,9) 43,8% (74,3%) 45,8% (11,4%)
2017 57,3% (66,3) 64,7% (47,8) 59,3% (81,0%) 46,7% (14,3%)
2016 8,8% (0) 8,8% (0) 15,5% (50%) 8,1% (40,9%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 6,5% (12) 4,3% (3,4) 17,4% (0%) 32,6% (25%)
2016 62,5% (36) 50% (22,3) 100% (100%) 100% (0%)
Ruský jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 5,6% (37,9) 5,6% (5,8) 5,6% (0%) 100% (0%)
2016 58,8% (66,3) 41,2% (24,6) 100% (100%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 78,7% (60) 71,3% (38,0) 74,4% (83,9%) 100% (0%)
2019 22,3% (50) 14,6% (24,4) 31,2% (65%) 31,2% (15%)
2018 55,4% (56) 49,0% (32,0) 31,8% (62,9%) 47,8% (11,4%)
2017 13,6% (48) 37,7% (40,5) 27,3% (62,1%) 47,4% (13,8%)
2016 10% (48) 46% (39,2) 25,3% (62,5%) 16% (28,1%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: