škola | Kladno (okres Kladno)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, náměstí Edvarda Beneše 2353

Vážení rodiče, vážení uchazeči, 

nevíte na jaký obor podat přihlášku nebo potřebujete vědět obecné informace o škole či studiu? Klikněte na odkaz níže. Zástupci pana ředitele se Vám budou ochotně věnovat.

Online konference

Online konference bude probíhat 13.10. 2020 v těchto časech: 8.00-12.00 a 18.00-21.00 hodin

Těšíme se na Vás. 

 

Otevřená, efektivní, fungující a moderní škola

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště náměstí Edvarda Beneše v Kladně poskytuje vzdělání ve čtyřletých studijních oborech, které jsou zakončeny maturitní zkouškou, a v tříletých  učebních oborech zakončených výučním listem.

Škola má stabilizovaný a zkušený pedagogický sbor, který je zárukou kvalitního vzdělávání. Žáci u nás najdou prostor pro seberealizaci, rozvoj své osobnosti a všestrannou přípravu pro budoucí profesní život.

Proč si vybrat právě naši školu?

-  přátelská atmosféra

-  výborné technické zázemí – tři počítačové učebny, ozvučené všechny třídy s dataprojektory, dotykový informační systém Ámos

-  adaptační kurz, sportovní akce, zahraniční pobyty

-  skvělá školní jídelna

- více informací najdete na webu školy WWW.SOSASOUKLADNO.CZ

 

 

Našim budoucím žákům a rodičům

Každý rok se v závěru roku rozhodují žáci devátých tříd, kterou školu si vyberou pro své další vzdělání. Chtěl bych se obrátit nejen na ně, ale i na jejich rodiče. Jsme škola, která nabízí dva typy vzdělání pro absolventy devátých tříd. Jedná se o čtyřleté studium zakončené maturitní zkouškou a tříleté učební obory. Poskytujeme kvalitní vzdělání a připravujeme žáky na budoucí povolání, tak aby se naši absolventi uplatnili na trhu práce.

Přijďte se do naší školy podívat, seznámit se detailně s náplní jednotlivých oborů, setkat se s našimi pedagogy a prohlédnout si prostory školy. Rád se s Vámi setkám při dnech otevřených dveří, ale i při individuálních návštěvách.

Těším se na Vás.

Mgr. Petr Paták, DiS.
ředitel školy

 

Obory

37-42-M/01 - Logistické a finanční služby
(ŠVP: Logistické a finanční služby)
68-43-M/01 - Veřejnosprávní činnost
(ŠVP: Veřejnosprávní činnost)
75-41-M/01 - Sociální činnost
(ŠVP: Sociální činnost)
66-41-L/01 - Obchodník
(ŠVP: Obchodník)
64-41-L/51 - Podnikání
(ŠVP: Podnikání (dálkové))
64-41-L/51 - Podnikání
(ŠVP: Podnikání (denní))
65-41-L/51 - Gastronomie
(ŠVP: Gastronomie)
65-51-H/01 - Kuchař - číšník
(ŠVP: Kuchař-číšník)
66-51-H/01 - Prodavač
(ŠVP: Prodavač)
66-52-H/01 - Aranžér
(ŠVP: Aranžér)
Projekt vznikl za podpory: