škola | Kladno (okres Kladno)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, náměstí Edvarda Beneše 2353

Vážení rodiče, vážení uchazeči, 

nevíte na jaký obor podat přihlášku nebo potřebujete vědět obecné informace o škole či studiu? Klikněte na odkaz níže. Zástupci pana ředitele se Vám budou ochotně věnovat.

Online konference

Online konference bude probíhat 8.12. 2020 v těchto časech: 8.00-12.00 a 18.00-21.00 hodin.

Těšíme se na Vás. 

Pokud se nemůžete přihlásit použijte následující google účet.

Přihlašovací jméno: dod@sosasoukladno.cz

Heslo: 12345678

 

Otevřená, efektivní, fungující a moderní škola

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště náměstí Edvarda Beneše v Kladně poskytuje vzdělání ve čtyřletých studijních oborech, které jsou zakončeny maturitní zkouškou, a v tříletých  učebních oborech zakončených výučním listem.

Škola má stabilizovaný a zkušený pedagogický sbor, který je zárukou kvalitního vzdělávání. Žáci u nás najdou prostor pro seberealizaci, rozvoj své osobnosti a všestrannou přípravu pro budoucí profesní život.

Proč si vybrat právě naši školu?

-  přátelská atmosféra

-  výborné technické zázemí – tři počítačové učebny, ozvučené všechny třídy s dataprojektory, dotykový informační systém Ámos

-  adaptační kurz, sportovní akce, zahraniční pobyty

-  skvělá školní jídelna

- více informací najdete na webu školy WWW.SOSASOUKLADNO.CZ

 

 

Našim budoucím žákům a rodičům

Každý rok se v závěru roku rozhodují žáci devátých tříd, kterou školu si vyberou pro své další vzdělání. Chtěl bych se obrátit nejen na ně, ale i na jejich rodiče. Jsme škola, která nabízí dva typy vzdělání pro absolventy devátých tříd. Jedná se o čtyřleté studium zakončené maturitní zkouškou a tříleté učební obory. Poskytujeme kvalitní vzdělání a připravujeme žáky na budoucí povolání, tak aby se naši absolventi uplatnili na trhu práce.

Přijďte se do naší školy podívat, seznámit se detailně s náplní jednotlivých oborů, setkat se s našimi pedagogy a prohlédnout si prostory školy. Rád se s Vámi setkám při dnech otevřených dveří, ale i při individuálních návštěvách.

Těším se na Vás.

Mgr. Petr Paták, DiS.
ředitel školy

 

Obory

V detailu maturitních oborů najdete výsledky školy u státních maturit za posledních 5 let. (zdroj: https://vysledky.cermat.cz)

37-42-M/01 - Logistické a finanční služby
(ŠVP: Logistické a finanční služby)
68-43-M/01 - Veřejnosprávní činnost
(ŠVP: Veřejnosprávní činnost)
75-41-M/01 - Sociální činnost
(ŠVP: Sociální činnost)
66-41-L/01 - Obchodník
(ŠVP: Obchodník)
64-41-L/51 - Podnikání
(ŠVP: Podnikání (dálkové))
64-41-L/51 - Podnikání
(ŠVP: Podnikání (denní))
65-41-L/51 - Gastronomie
(ŠVP: Gastronomie)
65-51-H/01 - Kuchař - číšník
(ŠVP: Kuchař-číšník)
66-51-H/01 - Prodavač
(ŠVP: Prodavač)
66-52-H/01 - Aranžér
(ŠVP: Aranžér)

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2019 0 5. místo - ústřední kolo Matematická soutěž Náboj - kategorie Senior
2018 0 39. místo - ústřední kolo Celostátní matematická soutěž žáků SOU kategorie I
2017 0
12. místo - ústřední kolo Celostátní matematická soutěž žáků SOU kategorie I
19. místo - ústřední kolo Celostátní matematická soutěž žáků SOU kategorie II
37. místo - krajské kolo Mistrovství ČR v grafických předmětech - psaní na klávesnici

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
26. 11. 2015 - 2. 12. 2015
27. 4. 2009 - 4. 5. 2009
4. 4. 2006 - 7. 4. 2006
26. 5. 2003 - 3. 6. 2003
8. 2. 2002 - 8. 2. 2002
24. 9. 1999 - 24. 9. 1999
14. 4. 1999 - 15. 4. 1999
Projekt podporují: